6255 3030 post@norskvann.no

Vannbåren smitte og skred på Vannberedskapskonferansen 2021

22. okt, 2021 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

Blant temaene på Vannberedskapskonferansen er Askøy-hendelsen i 2019 med vannbåren smitte og leirskredet på Gjerdrum i 2020. Konferansen arrangeres 27.-28. oktober på Gardermoen og er et samarbeid mellom Norsk Vann, Høgskolen i Innlandet og VA-yngre.

På Vannberedskapskonferansens første dag får vi lære mer om hendelsen på Askøy i juni 2019. Stian Antonsen, forsker ved NTNU Samfunnsforskning, legger fram granskningsrapporten «Vannbåren smitte på Askøy: Organisatoriske og politiske forhold av betydning for hendelsen». Videre vil sjef for vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe fortelle oss om hvilken lærdom de har dratt av hendelsen og hva slags råd de har til andre for å unngå samme situasjon. Dagen rundes av med en diskusjon om hva det viktigste bransjen bør ta med seg fra denne hendelsen.

På dag 2 av konferansen kommer fagleder VA og miljø i Gjerdrum kommune, Veronica Koster og forteller om leirraset som rammet dem i desember 2020, og om kommunens erfaringer og håndtering av dette.

Nasjonal vannberedskapskonferanse 2021 arrangeres for første gang i år, og vil legge til rette for erfaringsformidling og nettverksbygging, samt bidra til å øke kompetansen innenfor beredskap og krisehåndtering i bransjen. Vi ønsker også å bygge videre på arbeidet med å styrke beredskapen innen vann- og avløpssektoren med utgangspunkt i fagmiljøet tilknyttet studiet i vannberedskap ved HINN.

Påmelding og program finner du her. Påmeldingsfristen er fredag 22.10 kl 18.30!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til to dager med beredskap- og krisehåndteringsgodbiter!

 

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet.  (Artikkelen...

les mer
Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer
Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge.  Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv...

les mer
Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Endelig kunne vi igjen gjennomføre et fysisk treff for ADK1 lærestedene. 30 lærere og rådsmedlemmer møttes til faglig og sosialt samvær 19. og 20. september. I det siste har lærestedsmøtene kun vært digitale møter, vi har ikke kunne møttes siden 2019. I løpet av...

les mer
Stord og Vossevangen vassverk til topps

Stord og Vossevangen vassverk til topps

I dagens semifinale i konkurransen «Norges beste drikkevann» var det Stord vassverk fra Stord kommune og Vossevangen vassverk i Voss kommune som stakk av med seieren i klassene for hhv. overflatekilder og grunnvannskilder. På bildet: Stolte vinnere. Fra venstre Ronny...

les mer