6255 3030 post@norskvann.no

Vannbåren smitte og skred på Vannberedskapskonferansen 2021

22. okt, 2021 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

Blant temaene på Vannberedskapskonferansen er Askøy-hendelsen i 2019 med vannbåren smitte og leirskredet på Gjerdrum i 2020. Konferansen arrangeres 27.-28. oktober på Gardermoen og er et samarbeid mellom Norsk Vann, Høgskolen i Innlandet og VA-yngre.

På Vannberedskapskonferansens første dag får vi lære mer om hendelsen på Askøy i juni 2019. Stian Antonsen, forsker ved NTNU Samfunnsforskning, legger fram granskningsrapporten «Vannbåren smitte på Askøy: Organisatoriske og politiske forhold av betydning for hendelsen». Videre vil sjef for vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe fortelle oss om hvilken lærdom de har dratt av hendelsen og hva slags råd de har til andre for å unngå samme situasjon. Dagen rundes av med en diskusjon om hva det viktigste bransjen bør ta med seg fra denne hendelsen.

På dag 2 av konferansen kommer fagleder VA og miljø i Gjerdrum kommune, Veronica Koster og forteller om leirraset som rammet dem i desember 2020, og om kommunens erfaringer og håndtering av dette.

Nasjonal vannberedskapskonferanse 2021 arrangeres for første gang i år, og vil legge til rette for erfaringsformidling og nettverksbygging, samt bidra til å øke kompetansen innenfor beredskap og krisehåndtering i bransjen. Vi ønsker også å bygge videre på arbeidet med å styrke beredskapen innen vann- og avløpssektoren med utgangspunkt i fagmiljøet tilknyttet studiet i vannberedskap ved HINN.

Påmelding og program finner du her. Påmeldingsfristen er fredag 22.10 kl 18.30!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til to dager med beredskap- og krisehåndteringsgodbiter!

 

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer