6255 3030 post@norskvann.no

Vann- og avløpsjus er i gang!

24. nov, 2021 | Arrangement, Jus

Over 200 deltagere er samlet fysisk og viruelt for å bli oppdatert på dagsaktuelle spørsmål innen vann- og avløpsjus. Konferansen ble sparket i gang av jurist Elin Riise fra Norsk Vann.

Elin startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som er på gang. Deretter gikk vi over til ulike aspekter ved sammenhengen mellom plan- og bygningsloven og ivaretagelse av vann og avløp, som er hovedtema for dagen.

Et viktig verktøy for kommunen er den kommende Vannstandarden. Den vil presenteres i løpet av våren 2022. Kjetil Flugund, Norsk Vann, gjennomgikk strukturen i standarden og innholdet i enkelte av elementene. Standarden vil hjelpe kommunene med å stille tydelig krav til anlegg som de senere skal overta. I tillegg vil standarden også beskrive rollene som myndighet og utfører. Inntrykk fra salen var at tilhørerne gleder seg til at standarden kan tas i bruk.

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, startet opp etter lunsj med mange gode eksempler på hva som kan gå galt i byggesaker hvis det ikke innhentes forhåndsuttalelse fra vann- og avløpsetaten. Store vannmengder inn på avløpsnettet grunnet feil og for lav drenering, med påfølgende senkning av grunnvannsnivå, kan bli resultat av manglende forhåndsuttalelse. Opptil 1 l/s ble nevnt fra en enkel husstand. Dette kan bli over 30 000 m3 pr år med uønsket vann inn på avløpssystemet. Her må kommunene ha på plass gode systemer for oppfølging.

Ledningsregistreringsforskriften gjelder for nye anlegg etter 01.07.21. Formålet med forskriften er å sikre de verdiene som ligger i grunnen. Manglende eller feil innmåling vil gi store utfordringer for ledningseier og andre aktører som senere skal gjennomføre tiltak. Det finnes mange eksempler på kabler og ledninger som enten er boret gjennom eller skadet ved graving. Fagdirektør Magnar Danielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, redegjorde for bestemmelsene i forskriften. I selve forskriften er det ikke satt konkrete krav, men henvises til standard. Danielsen stilte spørsmål om det er frivillig å bruke standarden, og besvarte dette med at det i praksis ikke vil være det. Ved skader på anlegg som er omfattet av forskriften, og disse ikke er innmålt iht krav, vil det raskt kunne oppstå en diskusjon om ansvar og ansvarsfordeling.

Nå er det pause og energipåfyll før nye interessante foredrag og sofadialoger!

Norsk Vanns jurist Elin Riise startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som er på gang.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Velkommen til kommunikasjons-workshop

Velkommen til kommunikasjons-workshop

Norsk Vann har gleden av å ønske velkommen til workshop 25. oktober i Oslo. Der vi skal se på kommunikasjonsutfordringer i bransjen og diskutere om det er noen av disse vi kan løse i samarbeid. Vi ønsker med dette å blåse liv igjen i kommunikasjonsnettverket. Vi tror...

les mer
Rekruttering tema på årskonferansen

Rekruttering tema på årskonferansen

Å få tak i nok folk med riktig kompetanse er en av bransjens største utfordringer. Bli med på Norsk Vanns årskonferanse 5.-7. september i Drammen og oppdatér deg på temaet. Bransjen trenger både sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere med stor bredde i kompetanse...

les mer
Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer