6255 3030 post@norskvann.no

Vann- og avløpsjus er i gang!

24. nov, 2021 | Arrangement, Jus

Over 200 deltagere er samlet fysisk og viruelt for å bli oppdatert på dagsaktuelle spørsmål innen vann- og avløpsjus. Konferansen ble sparket i gang av jurist Elin Riise fra Norsk Vann.

Elin startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som er på gang. Deretter gikk vi over til ulike aspekter ved sammenhengen mellom plan- og bygningsloven og ivaretagelse av vann og avløp, som er hovedtema for dagen.

Et viktig verktøy for kommunen er den kommende Vannstandarden. Den vil presenteres i løpet av våren 2022. Kjetil Flugund, Norsk Vann, gjennomgikk strukturen i standarden og innholdet i enkelte av elementene. Standarden vil hjelpe kommunene med å stille tydelig krav til anlegg som de senere skal overta. I tillegg vil standarden også beskrive rollene som myndighet og utfører. Inntrykk fra salen var at tilhørerne gleder seg til at standarden kan tas i bruk.

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, startet opp etter lunsj med mange gode eksempler på hva som kan gå galt i byggesaker hvis det ikke innhentes forhåndsuttalelse fra vann- og avløpsetaten. Store vannmengder inn på avløpsnettet grunnet feil og for lav drenering, med påfølgende senkning av grunnvannsnivå, kan bli resultat av manglende forhåndsuttalelse. Opptil 1 l/s ble nevnt fra en enkel husstand. Dette kan bli over 30 000 m3 pr år med uønsket vann inn på avløpssystemet. Her må kommunene ha på plass gode systemer for oppfølging.

Ledningsregistreringsforskriften gjelder for nye anlegg etter 01.07.21. Formålet med forskriften er å sikre de verdiene som ligger i grunnen. Manglende eller feil innmåling vil gi store utfordringer for ledningseier og andre aktører som senere skal gjennomføre tiltak. Det finnes mange eksempler på kabler og ledninger som enten er boret gjennom eller skadet ved graving. Fagdirektør Magnar Danielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, redegjorde for bestemmelsene i forskriften. I selve forskriften er det ikke satt konkrete krav, men henvises til standard. Danielsen stilte spørsmål om det er frivillig å bruke standarden, og besvarte dette med at det i praksis ikke vil være det. Ved skader på anlegg som er omfattet av forskriften, og disse ikke er innmålt iht krav, vil det raskt kunne oppstå en diskusjon om ansvar og ansvarsfordeling.

Nå er det pause og energipåfyll før nye interessante foredrag og sofadialoger!

Norsk Vanns jurist Elin Riise startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som er på gang.

Relaterte nyhetssaker

Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen, som arrangeres i dag og i morgen på Gardermoen, er nå godt i gang. Med rundt 120 deltakere i salen og 100 virtuelle deltakere er det duket for årets viktigste event for de som jobber med juridiske spørsmål og andre problemstillinger...

les mer
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Bli med på Vannbransjens innovasjonskonferanse på Hellerudsletta/Oslo den 8. desember. Her møtes ulike aktører for å diskutere nye samarbeid, nye prosjekter og hva som skal til for å skape en innovativ vannbransje i Norge. Tema for i år er fremtidens vannløsninger,...

les mer
Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg i Sverige. FIWA, DANVA, Samorka, Svenskt Vatten og Norsk Vann inviterer nå utstillere til å melde seg på konferansen. Gå ikke glipp av muligheten til å markedsføre dine produkter og tjenester! Les mer om påmelding til...

les mer
Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg. FIWA, DANVA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til å sende inn sammendrag av innlegg. Det ønskes innlegg fra eksperter og praktikere, ledere og driftspersonell, byplanleggere, forskere, ingeniører,...

les mer
Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Semifinalen i konkurransen "Norges beste drikkevann" ble arrangert på Stjørdal i går. Kristiansund vannverk i Kristiansund kommune vant i klassen for overflatekilder mens det var Oppdal sentrum vannverk i Oppdal kommune som gikk til topps i klassen for...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Stortinget behandler i disse dager nye bestemmelser om håndtering av overvann i byggesaker. Er du spent på hva de innebærer? I så fall kan kan du få vite mer på årets Vann- og avløpsjuskonferanse. Der vil du også få høre om juridiske virkemidler ved håndtering av...

les mer