6255 3030 post@norskvann.no

Vann- og avløpsjus er i gang!

24. nov, 2021 | Arrangement, Jus

Over 200 deltagere er samlet fysisk og viruelt for å bli oppdatert på dagsaktuelle spørsmål innen vann- og avløpsjus. Konferansen ble sparket i gang av jurist Elin Riise fra Norsk Vann.

Elin startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som er på gang. Deretter gikk vi over til ulike aspekter ved sammenhengen mellom plan- og bygningsloven og ivaretagelse av vann og avløp, som er hovedtema for dagen.

Et viktig verktøy for kommunen er den kommende Vannstandarden. Den vil presenteres i løpet av våren 2022. Kjetil Flugund, Norsk Vann, gjennomgikk strukturen i standarden og innholdet i enkelte av elementene. Standarden vil hjelpe kommunene med å stille tydelig krav til anlegg som de senere skal overta. I tillegg vil standarden også beskrive rollene som myndighet og utfører. Inntrykk fra salen var at tilhørerne gleder seg til at standarden kan tas i bruk.

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, startet opp etter lunsj med mange gode eksempler på hva som kan gå galt i byggesaker hvis det ikke innhentes forhåndsuttalelse fra vann- og avløpsetaten. Store vannmengder inn på avløpsnettet grunnet feil og for lav drenering, med påfølgende senkning av grunnvannsnivå, kan bli resultat av manglende forhåndsuttalelse. Opptil 1 l/s ble nevnt fra en enkel husstand. Dette kan bli over 30 000 m3 pr år med uønsket vann inn på avløpssystemet. Her må kommunene ha på plass gode systemer for oppfølging.

Ledningsregistreringsforskriften gjelder for nye anlegg etter 01.07.21. Formålet med forskriften er å sikre de verdiene som ligger i grunnen. Manglende eller feil innmåling vil gi store utfordringer for ledningseier og andre aktører som senere skal gjennomføre tiltak. Det finnes mange eksempler på kabler og ledninger som enten er boret gjennom eller skadet ved graving. Fagdirektør Magnar Danielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, redegjorde for bestemmelsene i forskriften. I selve forskriften er det ikke satt konkrete krav, men henvises til standard. Danielsen stilte spørsmål om det er frivillig å bruke standarden, og besvarte dette med at det i praksis ikke vil være det. Ved skader på anlegg som er omfattet av forskriften, og disse ikke er innmålt iht krav, vil det raskt kunne oppstå en diskusjon om ansvar og ansvarsfordeling.

Nå er det pause og energipåfyll før nye interessante foredrag og sofadialoger!

Norsk Vanns jurist Elin Riise startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som er på gang.

Relaterte nyhetssaker

Du kan da ikke gå glipp av dette?

Du kan da ikke gå glipp av dette?

Fredag 19. november går påmeldingsfristen for konferansen Vann- og avløpsjus 2021 ut. Her er det mange godbiter for oss som liker å være oppdatert på det aller siste «need-to-know» og «nice-to-know» innen vann- og avløpsjussen. Du kan velge om du vil treffe kollegaer...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 24.-25. november

Konferansen Vann- og avløpsjus 24.-25. november

Konferansen Vann- og avløpsjus arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 24.-25. november, i tillegg til at den tilbys digitalt for de som ikke kan være fysisk til stede. Meld deg på nå så kan du begynne å glede deg til å høre mer om blant annet: Problemstillinger knyttet...

les mer
Bli oppdatert på konferansen Vann- og avløpsjus 2021

Bli oppdatert på konferansen Vann- og avløpsjus 2021

I år kan vi endelig igjen samles på Gardermoen 24.-25. november til en fysisk konferanse om nytt innen vann- og avløpsjussen. Du kan også følge konferansen digitalt. Private utbyggere er forpliktet til å bygge både hovedledninger og stikkledninger. På den første dagen...

les mer