6255 3030 post@norskvann.no

VA-finansiering – ny digital veileder om finansiering av vanntjenester

22. okt, 2021 | Finansiering, Gebyr, Jus

Norsk Vann har utviklet en ny nettside om finansieringen av vanntjenestene – va-finansiering.no – som ble presentert under vår årskonferanse i Bergen i september.

Nettsiden ligger nå åpen for alle interesserte. Den vil fortløpende bli oppdatert i forhold til nytt regelverk og avklaringer og vi vil legge ut aktuelle spørsmål som vi har mottatt med tilhørende svar (anonymisert).

Nettsiden er delt i tre tema:

 • Bransjens investeringsbehov frem til 2040
 • Selvkostprinsippet
 • Gebyr (vil videreutvikles, og planlegges ferdigstilt i 2022)

Gjennom denne nye tjenesten ønsker Norsk Vann å gi våre medlemmer og andre som er interessert i vann- og avløpstjenestene en grundig innføring i investeringsbehovet og gebyrsystemet som finansierer investeringene og driften. Veiledningen skal hjelpe kommuner og selskap til å praktisere selvkostregelverket på en hensiktsmessig måte, innenfor de rammene som er gitt i den nye selvkostforskriften, selvkostbestemmelsen for vann- og avløpstjenestene og det øvrige regelverket som definerer vann- og avløpssektorens omfang, ansvar og oppgaver.

På nettsiden finner du:

 • Rapport om investeringsbehovet frem til 2040
 • Samlet presentasjon av regelverket
 • Nedlastbare beregningsmodeller
 • Beskrivelse av korrekt kostnadsfordeling i regnskapet
 • Drøftelse av hva som er en nødvendig kostnad?
 • EØS-regelverket og markedsaktivitet
 • Gebyr
 • Spørsmål og svar

Vi har utarbeidet beregningsmodeller som kan lastes ned og eventuelt videreutvikles lokalt. Våre andelseiere kan få hjelp med å tilpasse regnearkene til lokale behov.

Vi arbeider fortløpende med å forbedre nettsiden og ønsker tilbakemeldinger på ønskede endringer. Eksempelvis kan nye beregningsmodeller utvikles og legges ut.

Vi takker alle som bidrar i prosjektet. Anbefalingene i veiledningen er behandlet av en styringsgruppe og en referansegruppe for prosjektet.

Styregruppen for prosjektet har bestått av:

 

 • Hanne Rolsdorph: Givas IKS
 • Jarl Helmer Svanberg: Bergen kommune
 • Nina Stokke Tronsrud: Hias IKS
 • Jørn Fjellsaune: Tromsø kommune
 • Martine Gjøsæter Storebråten, VAV Oslo kommune
 • May Rostad i Kinei AS bidratt med råd og veiledning.

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer
Når sjekket du selvkost sist?

Når sjekket du selvkost sist?

Spørsmålet stilles av generalsekretær i Huseierne, Morten Meyer, og rettes til folkevalgte i landets kommuner via et debattinnlegg i Kommunal Rapport. Bakgrunnen er eksploderende vann- og avløpsgebyrer som følge av det store investeringsbehovet. Som kjent skal disse...

les mer
Film om VA-fakturaen til folk flest

Film om VA-fakturaen til folk flest

Godt Vann Drammensregionen (GVD) har laget en kort film som enkelt forklarer hva vann- og avløpsfakturaen fra kommunen dekker. Med enkle grep kan andre kommuner få lov til å bruke filmen.  Filmen er på ett minutt, så den bør følges opp med informasjon på kommunens...

les mer
Vann- og avløpsjus er i gang!

Vann- og avløpsjus er i gang!

Over 200 deltagere er samlet fysisk og viruelt for å bli oppdatert på dagsaktuelle spørsmål innen vann- og avløpsjus. Konferansen ble sparket i gang av jurist Elin Riise fra Norsk Vann. Elin startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som...

les mer
Du kan da ikke gå glipp av dette?

Du kan da ikke gå glipp av dette?

Fredag 19. november går påmeldingsfristen for konferansen Vann- og avløpsjus 2021 ut. Her er det mange godbiter for oss som liker å være oppdatert på det aller siste «need-to-know» og «nice-to-know» innen vann- og avløpsjussen. Du kan velge om du vil treffe kollegaer...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 24.-25. november

Konferansen Vann- og avløpsjus 24.-25. november

Konferansen Vann- og avløpsjus arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 24.-25. november, i tillegg til at den tilbys digitalt for de som ikke kan være fysisk til stede. Meld deg på nå så kan du begynne å glede deg til å høre mer om blant annet: Problemstillinger knyttet...

les mer