6255 3030 post@norskvann.no

VA-finansiering – ny digital veileder om finansiering av vanntjenester

22. okt, 2021 | Finansiering, Gebyr, Jus

Norsk Vann har utviklet en ny nettside om finansieringen av vanntjenestene – va-finansiering.no – som ble presentert under vår årskonferanse i Bergen i september.

Nettsiden ligger nå åpen for alle interesserte. Den vil fortløpende bli oppdatert i forhold til nytt regelverk og avklaringer og vi vil legge ut aktuelle spørsmål som vi har mottatt med tilhørende svar (anonymisert).

Nettsiden er delt i tre tema:

 • Bransjens investeringsbehov frem til 2040
 • Selvkostprinsippet
 • Gebyr (vil videreutvikles, og planlegges ferdigstilt i 2022)

Gjennom denne nye tjenesten ønsker Norsk Vann å gi våre medlemmer og andre som er interessert i vann- og avløpstjenestene en grundig innføring i investeringsbehovet og gebyrsystemet som finansierer investeringene og driften. Veiledningen skal hjelpe kommuner og selskap til å praktisere selvkostregelverket på en hensiktsmessig måte, innenfor de rammene som er gitt i den nye selvkostforskriften, selvkostbestemmelsen for vann- og avløpstjenestene og det øvrige regelverket som definerer vann- og avløpssektorens omfang, ansvar og oppgaver.

På nettsiden finner du:

 • Rapport om investeringsbehovet frem til 2040
 • Samlet presentasjon av regelverket
 • Nedlastbare beregningsmodeller
 • Beskrivelse av korrekt kostnadsfordeling i regnskapet
 • Drøftelse av hva som er en nødvendig kostnad?
 • EØS-regelverket og markedsaktivitet
 • Gebyr
 • Spørsmål og svar

Vi har utarbeidet beregningsmodeller som kan lastes ned og eventuelt videreutvikles lokalt. Våre andelseiere kan få hjelp med å tilpasse regnearkene til lokale behov.

Vi arbeider fortløpende med å forbedre nettsiden og ønsker tilbakemeldinger på ønskede endringer. Eksempelvis kan nye beregningsmodeller utvikles og legges ut.

Vi takker alle som bidrar i prosjektet. Anbefalingene i veiledningen er behandlet av en styringsgruppe og en referansegruppe for prosjektet.

Styregruppen for prosjektet har bestått av:

 

 • Hanne Rolsdorph: Givas IKS
 • Jarl Helmer Svanberg: Bergen kommune
 • Nina Stokke Tronsrud: Hias IKS
 • Jørn Fjellsaune: Tromsø kommune
 • Martine Gjøsæter Storebråten, VAV Oslo kommune
 • May Rostad i Kinei AS bidratt med råd og veiledning.

Relaterte nyhetssaker

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer
Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer
Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer
Når sjekket du selvkost sist?

Når sjekket du selvkost sist?

Spørsmålet stilles av generalsekretær i Huseierne, Morten Meyer, og rettes til folkevalgte i landets kommuner via et debattinnlegg i Kommunal Rapport. Bakgrunnen er eksploderende vann- og avløpsgebyrer som følge av det store investeringsbehovet. Som kjent skal disse...

les mer
Film om VA-fakturaen til folk flest

Film om VA-fakturaen til folk flest

Godt Vann Drammensregionen (GVD) har laget en kort film som enkelt forklarer hva vann- og avløpsfakturaen fra kommunen dekker. Med enkle grep kan andre kommuner få lov til å bruke filmen.  Filmen er på ett minutt, så den bør følges opp med informasjon på kommunens...

les mer
Vann- og avløpsjus er i gang!

Vann- og avløpsjus er i gang!

Over 200 deltagere er samlet fysisk og viruelt for å bli oppdatert på dagsaktuelle spørsmål innen vann- og avløpsjus. Konferansen ble sparket i gang av jurist Elin Riise fra Norsk Vann. Elin startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som...

les mer