6255 3030 post@norskvann.no

VA-finansiering, kostnadskontroll og samfunnsøkonomisk analyse på Årskonferansen

1. jul, 2022 | Arrangement

Bli med på Norsk Vanns årskonferanse 5.–7. september i Drammen og oppdater deg på temaet!

Vi lever i en verden med stigende renter, økende inflasjon og skarpere konkurranse om knappe innsatsfaktorer. Store investeringsbehov krever fremtidsrettede analyser og god kontroll med alle forhold som vil kunne ha innvirkning på ditt prosjekt. Senior porteføljeforvalter i Kommunalbanken Tom Pehrsen setter deg inn i dagens makroøkonomiske trender og variablene du bør ta hensyn til i en investeringskalkyle.

God kostnadskontroll er vesentlig også for gebyrfinansierte tjenester. Kia Kriens Haavi avklarer i sitt innlegg hvilke VA-investeringer som kvalifiserer til å få grønne lån med gunstig rente i Kommunalbanken. Hun gjennomgår hvordan banken jobber for å øke andelen grønne lån og hvilke fordeler dagens grønne finansieringsavtaler gir kommuner og VA-selskap.

Næringsutvikling gir verdiskapning og økt sysselsetning i kommunen, men kan medføre utfordringer for vann- og avløpstjenesten. Hvordan sikrer vi at nye eller ekspanderende bedrifter får tilgang på nødvendig infrastruktur? Dette må skje uten unødvendig belastninger for private abonnenter. Audun Halleraker presenterer utfordringene i Bømlo kommune som case.

En vellykket VA-forvaltning innebærer å gjøre de riktige investeringene, til riktig tid og på riktig måte. Samfunnsøkonomisk analyse er et viktig verktøy for å sikre at vi tar de beste langsiktige valgene. En ny Norsk Vann rapport blir lagt fram på Årskonferansen. Det er Menon Economics som har laget rapporten. Rapporten skal være en veileder for bruk av samfunnsøkonomisk analyse for VA-virksomhetene. Samtidig vil Narvik Vann KF og GIVAS IKS gi oss noen konkrete eksempler på hvor en samfunnsøkonomisk analyse vil være fint å bruke.

Meld deg på konferansen her!
Fullstendig program foreligger snart

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Velkommen til Norsk Vanns årskonferanse

Velkommen til Norsk Vanns årskonferanse

Norsk Vann inviterer til sensommerens vakreste eventyr – Årskonferansen 2022. Konferansen arrangeres fra kvelden 5. september til 7. september på Quality Hotel River Station i Drammen. Konferansens første dag åpnes av Norsk Vanns direktør, Thomas Breen og ordfører i...

les mer
Norsk Vann på Arendalsuka

Norsk Vann på Arendalsuka

Også i år blir Norsk Vann å treffe på stand og i ulike arrangementer under Arendalsuka 15. - 19. august. Tradisjonen tro rigger Arendal kommune og Norsk Vann også i år til Arendalsukas mest populære stand. Norsk Vanns telt og Arendal kommunes vannpost, med utdeling av...

les mer
Velkommen til kommunikasjons-workshop

Velkommen til kommunikasjons-workshop

Norsk Vann har gleden av å ønske velkommen til workshop 25. oktober i Oslo. Der vi skal se på kommunikasjonsutfordringer i bransjen og diskutere om det er noen av disse vi kan løse i samarbeid. Vi ønsker med dette å blåse liv igjen i kommunikasjonsnettverket. Vi tror...

les mer
Rekruttering tema på årskonferansen

Rekruttering tema på årskonferansen

Å få tak i nok folk med riktig kompetanse er en av bransjens største utfordringer. Bli med på Norsk Vanns årskonferanse 5.-7. september i Drammen og oppdatér deg på temaet. Bransjen trenger både sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere med stor bredde i kompetanse...

les mer