6255 3030 post@norskvann.no

VA-finansiering, kostnadskontroll og samfunnsøkonomisk analyse på Årskonferansen

1. jul, 2022 | Arrangement

Bli med på Norsk Vanns årskonferanse 5.–7. september i Drammen og oppdater deg på temaet!

Vi lever i en verden med stigende renter, økende inflasjon og skarpere konkurranse om knappe innsatsfaktorer. Store investeringsbehov krever fremtidsrettede analyser og god kontroll med alle forhold som vil kunne ha innvirkning på ditt prosjekt. Senior porteføljeforvalter i Kommunalbanken Tom Pehrsen setter deg inn i dagens makroøkonomiske trender og variablene du bør ta hensyn til i en investeringskalkyle.

God kostnadskontroll er vesentlig også for gebyrfinansierte tjenester. Kia Kriens Haavi avklarer i sitt innlegg hvilke VA-investeringer som kvalifiserer til å få grønne lån med gunstig rente i Kommunalbanken. Hun gjennomgår hvordan banken jobber for å øke andelen grønne lån og hvilke fordeler dagens grønne finansieringsavtaler gir kommuner og VA-selskap.

Næringsutvikling gir verdiskapning og økt sysselsetning i kommunen, men kan medføre utfordringer for vann- og avløpstjenesten. Hvordan sikrer vi at nye eller ekspanderende bedrifter får tilgang på nødvendig infrastruktur? Dette må skje uten unødvendig belastninger for private abonnenter. Audun Halleraker presenterer utfordringene i Bømlo kommune som case.

En vellykket VA-forvaltning innebærer å gjøre de riktige investeringene, til riktig tid og på riktig måte. Samfunnsøkonomisk analyse er et viktig verktøy for å sikre at vi tar de beste langsiktige valgene. En ny Norsk Vann rapport blir lagt fram på Årskonferansen. Det er Menon Economics som har laget rapporten. Rapporten skal være en veileder for bruk av samfunnsøkonomisk analyse for VA-virksomhetene. Samtidig vil Narvik Vann KF og GIVAS IKS gi oss noen konkrete eksempler på hvor en samfunnsøkonomisk analyse vil være fint å bruke.

Meld deg på konferansen her!

Relaterte nyhetssaker

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Bli med på Vannbransjens innovasjonskonferanse på Hellerudsletta/Oslo den 8. desember. Her møtes ulike aktører for å diskutere nye samarbeid, nye prosjekter og hva som skal til for å skape en innovativ vannbransje i Norge. Tema for i år er fremtidens vannløsninger,...

les mer
Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg i Sverige. FIWA, DANVA, Samorka, Svenskt Vatten og Norsk Vann inviterer nå utstillere til å melde seg på konferansen. Gå ikke glipp av muligheten til å markedsføre dine produkter og tjenester! Les mer om påmelding til...

les mer
Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg. FIWA, DANVA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til å sende inn sammendrag av innlegg. Det ønskes innlegg fra eksperter og praktikere, ledere og driftspersonell, byplanleggere, forskere, ingeniører,...

les mer
Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Semifinalen i konkurransen "Norges beste drikkevann" ble arrangert på Stjørdal i går. Kristiansund vannverk i Kristiansund kommune vant i klassen for overflatekilder mens det var Oppdal sentrum vannverk i Oppdal kommune som gikk til topps i klassen for...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Stortinget behandler i disse dager nye bestemmelser om håndtering av overvann i byggesaker. Er du spent på hva de innebærer? I så fall kan kan du få vite mer på årets Vann- og avløpsjuskonferanse. Der vil du også få høre om juridiske virkemidler ved håndtering av...

les mer
Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer