6255 3030 post@norskvann.no

Utviklingen i vann- og avløpstjenestene går sakte

8. sep, 2020 | bedreVANN, Pressemelding

De kommunale vann- og avløpstjenestene ligger i gjennomsnitt på samme nivå som i 2014, for både vann og avløp. Kvaliteten på tjenestene er stabilt god, men utviklingen på enkelte områder går for sakte. Det viser Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av vann- og avløpstjenestene. Du finner bedreVANN-rapporten på bedrevann.no.

I 2019 var det 77 kommuner og 9 interkommunale vann- og avløpsselskap som deltok i tilstandsvurderingen, kalt bedreVANN. Disse kommunene og selskapene sørger for vann- og avløpstjenester til 3,24 millioner innbyggere. Det utgjør 72 % av alle innbyggere som er tilknyttet kommunalt nett i Norge. Resultatene for 2019 viser at man fortsatt ligger på omtrent samme nivå som i 2014. Selv om kvaliteten er stabilt god, går utviklingen for sakte. For vannforsyningen er det for høyt vanntap og for mange som mangler alternativ vannforsyning som er utfordringen. For avløp er det fortsatt for mange av renseanleggene som ikke overholder rensekravene, samt manglende dokumentasjon på overløpsutslipp som må på plass.

Klimafotavtrykk

Nytt i bedreVANN i 2019 er beregning av vannbransjens klimafotavtrykk basert på klimakostmetoden som benytter drifts- og investeringskostnadene som er rapportert til KOSTRA for alle norske kommuner og VA-selskap. Det samlede avtrykket for bransjen er i 2019 beregnet til 740 000 tonn CO2 ekv. som utgjør ca. 10 % av kommunesektorens fotavtrykk.

bedreVANN-kommunene er «best i klassen»

Resultatene viser at det er store utfordringer som skal løses og som krever økt innsats i kommuner og vann- og avløpsselskap. Norsk Vanns rapport 223/2017 ”Finansieringsbehov i vannbransjen 2016 – 2040” viste at investeringsbehovet fram til 2040 er 280 milliarder kroner.

– Nå er vi i sluttfasen for en oppdatert rapport hvor vi vil presentere tallene om noen uker. Dessverre så har ikke behovet fram mot 2040 blitt noe mindre. Dette indikerer at vannbransjen mangler de riktige incentiver for å ta de nødvendige investeringene, sier Norsk Vanns direktør Thomas Breen. Skal vi klare å opprettholde god kvalitet i kommunenes leveranser må investeringene betydelig opp de neste årene. Dette betyr også at innbyggere må forvente høyere gebyrer for vann- og avløpstjenestene, avslutter Breen.

De fem beste kommunene

De fem kommunene som har best resultater i gjennomsnitt de siste fire år for både vann og avløp er, foruten Aurskog-Høland, Elverum, Bærum, Asker og Rælingen.

Aurskog-Høland er «Årets bedreVANN-kommune»

Aurskog-Høland er Årets kommune fordi de gjennom målrettet arbeid i mange år har oppnådd svært gode og bærekraftige VA-tjenester. I 2019 toppet kommunen 10 på topp-listen blant 76 bedreVANN-kommuner med best kvalitetsindeks siste fire år. Kommunens VA-ledelse utmerker seg dessuten som svært aktive og gode bidragsytere i det nasjonale fagmiljøet.

– Dette er skikkelig stas, og vi er stolt og rørt over å få denne utmerkelsen! Vi forventet ikke å nå opp i denne kåringen, og det er derfor en ekstra anerkjennelse for oss å bli årets bedreVANN-kommune. Vi har støttet oss aktivt på og hatt god nytte av det verktøyet bedreVANN er, og oppfordrer flere kommuner til å bli med i benchmarkingen, uttaler Sylvei Holt og Vidar Hansen, som er fagledere på hhv. vann og avløp i Aurskog-Høland kommune.

Norsk Vann gratulerer Aurskog-Høland kommune med tittelen!

Kontaktpersoner i Norsk Vann:
Prosjektleder Arnhild Krogh, mob. 906 84 775
Direktør Thomas Breen, mob. 479 75 340

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Våre medlemmer er i hovedsak kommuner og kommunalt eide selskaper som utfører vann- og avløpstjenestene i Norge, finansiert av abonnentene gjennom årlige gebyrer vedtatt av kommunestyrene.

Relaterte nyhetssaker

Økende investeringsbehov gir kraftig gebyrøkning

Økende investeringsbehov gir kraftig gebyrøkning

Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg fortsetter å øke. For å sikre innbyggerne nok rent drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann, må norske kommuner de neste 20 årene oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 milliarder kroner. Tallene i...

les mer
Stiftelsen VA/Miljø-blad opphører

Stiftelsen VA/Miljø-blad opphører

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Norsk Vann og Stiftelsen VA/Miljø-blad har i lengre tid samarbeidet om å få Stiftelsen VA/Miljø-blad opphevet. Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå godkjent at stiftelsen opphører. Stiftelsen VA/Miljø-blad ble opprettet av NORVAR...

les mer
Fornøyde med vann- og avløpstjenestene

Fornøyde med vann- og avløpstjenestene

I en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Norsk Vann er tilbakemeldingen at landets innbyggere er godt fornøyd med vann- og avløpstjenestene kommunene leverer. På spørsmål om "i hvilken grad er du fornøyd med vann- og avløpstjenestene...

les mer