6255 3030 post@norskvann.no

Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

2. mar, 2022 | Arrangement, Avløp

Under overskriften tidenes avløpssatsing presenterer Norsk Vann et program som omfatter arbeid med temaer innenfor fremmedvann/overvann, avløpsrensing og rensemetoder for kaldt klima, inkludert nitrogenfjerning, arbeid med utslippstillatelser, bruk av samspillskontrakter og om ny Vannstandard. 

Hele programmet og påmelding til fagtreffet finner du her

Fra Asker kommune blir det innlegg om hvordan en kan sette gode og realistiske mål for fremmedvannsandelen i avløpet, mens Bærum kommune forteller om hvordan de arbeider med overvann, inkludert et innovasjonsprosjekt for overvann. Sarpsborg kommune er godt i gang med å prosjektere oppgradering og utvidelse av renseanlegget på Alvim, samtidig som fremmedvannsandelen skal reduseres. 

På slutten av andre dag blir det også en orientering om det pågående arbeidet med ny Vannstandard, med blant annet eksempler på nye krav. Hvordan kan Vannstandarden bidra til å sikre krav til ledningsnettet? 

Tredje dag blir det en fyldig presentasjon om avløpsrensing og nitrogenfjerning ved nestor i faget og fortsatt den ledende kapasitet på området Hallvard Ødegaard. Noen av temaene som blir belyst i foredraget er hvilke aktuelle teknologier som finnes, og hvilke prosessløsninger som er best egnet for nitrogenfjerning i kaldt klima. Til dette foredraget er det satt av ekstra god tid til spørsmål. 

Det er svært stor aktivitet på regelverksfronten, og det er ventet et nytt forslag til avløpsdirektiv til sommeren. Norsk Vann vil gi en orientering om aktuelle tema med hensyn til avløp og slam i Norge og EU, og hvilken betydning dette kan få for Norge. 

Miljødirektoratet deltar og orienterer om aktuelle temaer, inkludert en presentasjon av resultatene fra fjorårets tilsynsaksjon. Et av temaene som gikk igjen i tilsynsaksjonen var miljørisikovurderinger, og fra Bergen kommune får vi presentert et eksempel på hvordan en kan arbeide med slike miljørisikovurderinger. 

Nitrogenfjerning har for alvor blitt aktualisert, og fra Bekkelaget renseanlegg i Oslo kommune får vi høre om hva som kreves av en driftsorganisasjon som skal drifte et anlegg med biologisk nitrogenfjerning. 

Svært mange kommuner skal investere i nyanlegg, og en kontraktsform ved slike anskaffelser er samspillskontrakt. Hva er samspill, og hva er det ikke? Hvilke krav stiller en slik kontraktsform til byggherren? Vi får en innføring i temaet fra en av de ledende kapasiteter på området. Han er også involvert i anskaffelsen av rister til Knappen renseanlegg i Bergen, som også blir presentert. 

Hvilken informasjon må foreligge når en skal søke om ny utslippstillatelse? Her får vi en veiledning fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, i tillegg blir det et ferskt eksempel på en slik søknadsprosess fra NRA i Lillestrøm. 

Innimellom alt dette faglige programmet blir det rikelig anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne, som også deltar i sofapraten mellom bolkene. 

Hele programmet og påmelding til fagtreffet finner du her

 

Relaterte nyhetssaker

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer
Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Endelig kunne vi igjen gjennomføre et fysisk treff for ADK1 lærestedene. 30 lærere og rådsmedlemmer møttes til faglig og sosialt samvær 19. og 20. september. I det siste har lærestedsmøtene kun vært digitale møter, vi har ikke kunne møttes siden 2019. I løpet av...

les mer
Stord og Vossevangen vassverk til topps

Stord og Vossevangen vassverk til topps

I dagens semifinale i konkurransen «Norges beste drikkevann» var det Stord vassverk fra Stord kommune og Vossevangen vassverk i Voss kommune som stakk av med seieren i klassene for hhv. overflatekilder og grunnvannskilder. På bildet: Stolte vinnere. Fra venstre Ronny...

les mer
Filmer og foredrag fra Årskonferansen tilgjengelig

Filmer og foredrag fra Årskonferansen tilgjengelig

Foredragene og opptakene fra Norsk Vanns årskonferanse 2022 i Drammen er nå tilgjengelige. Du finner dem her: Foredragene Opptakene (forbeholdt de som deltok på konferansen, passord er tilsendt på epost) Filmene tas ned 9. oktober 2022, så pass på å se dem før...

les mer
Festkveld med prisutdelinger

Festkveld med prisutdelinger

Foto: Odd Borgestrand Under festmiddagen på Norsk Vanns årskonferanse tirsdag kveld var det mange som ble hedret for sin innsats for vannbransjen. Omdømmepris, Bærekraftpris samt prisen til Mest aktive person ble delt ut. I tillegg var det mange som skulle takkes av...

les mer
Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

Foto: Odd Borgestrand På tampen av Årskonferansens første dag var det nok en pris som skulle deles ut. Norsk Vanns egen benchmarkingsordning, bedreVANN, kårer hvert år Årets bedreVANN-kommune, og denne gang gikk prisen til Klepp kommune. Kommunen er årets kommune...

les mer