6255 3030 post@norskvann.no

Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

2. mar, 2022 | Arrangement, Avløp

Under overskriften tidenes avløpssatsing presenterer Norsk Vann et program som omfatter arbeid med temaer innenfor fremmedvann/overvann, avløpsrensing og rensemetoder for kaldt klima, inkludert nitrogenfjerning, arbeid med utslippstillatelser, bruk av samspillskontrakter og om ny Vannstandard. 

Hele programmet og påmelding til fagtreffet finner du her

Fra Asker kommune blir det innlegg om hvordan en kan sette gode og realistiske mål for fremmedvannsandelen i avløpet, mens Bærum kommune forteller om hvordan de arbeider med overvann, inkludert et innovasjonsprosjekt for overvann. Sarpsborg kommune er godt i gang med å prosjektere oppgradering og utvidelse av renseanlegget på Alvim, samtidig som fremmedvannsandelen skal reduseres. 

På slutten av andre dag blir det også en orientering om det pågående arbeidet med ny Vannstandard, med blant annet eksempler på nye krav. Hvordan kan Vannstandarden bidra til å sikre krav til ledningsnettet? 

Tredje dag blir det en fyldig presentasjon om avløpsrensing og nitrogenfjerning ved nestor i faget og fortsatt den ledende kapasitet på området Hallvard Ødegaard. Noen av temaene som blir belyst i foredraget er hvilke aktuelle teknologier som finnes, og hvilke prosessløsninger som er best egnet for nitrogenfjerning i kaldt klima. Til dette foredraget er det satt av ekstra god tid til spørsmål. 

Det er svært stor aktivitet på regelverksfronten, og det er ventet et nytt forslag til avløpsdirektiv til sommeren. Norsk Vann vil gi en orientering om aktuelle tema med hensyn til avløp og slam i Norge og EU, og hvilken betydning dette kan få for Norge. 

Miljødirektoratet deltar og orienterer om aktuelle temaer, inkludert en presentasjon av resultatene fra fjorårets tilsynsaksjon. Et av temaene som gikk igjen i tilsynsaksjonen var miljørisikovurderinger, og fra Bergen kommune får vi presentert et eksempel på hvordan en kan arbeide med slike miljørisikovurderinger. 

Nitrogenfjerning har for alvor blitt aktualisert, og fra Bekkelaget renseanlegg i Oslo kommune får vi høre om hva som kreves av en driftsorganisasjon som skal drifte et anlegg med biologisk nitrogenfjerning. 

Svært mange kommuner skal investere i nyanlegg, og en kontraktsform ved slike anskaffelser er samspillskontrakt. Hva er samspill, og hva er det ikke? Hvilke krav stiller en slik kontraktsform til byggherren? Vi får en innføring i temaet fra en av de ledende kapasiteter på området. Han er også involvert i anskaffelsen av rister til Knappen renseanlegg i Bergen, som også blir presentert. 

Hvilken informasjon må foreligge når en skal søke om ny utslippstillatelse? Her får vi en veiledning fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, i tillegg blir det et ferskt eksempel på en slik søknadsprosess fra NRA i Lillestrøm. 

Innimellom alt dette faglige programmet blir det rikelig anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne, som også deltar i sofapraten mellom bolkene. 

Hele programmet og påmelding til fagtreffet finner du her

 

Relaterte nyhetssaker

Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer
IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWAs spesialistgruppe innen «Water Safety Planning» inviterer til konferanse i Narvik 22.-24. juni 2022. Meld deg på innen 1. april for rimeligere konferanseavgift. Konferansen arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet i Narvik og Chalmers tekniska...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer