6255 3030 post@norskvann.no

Tema på Fagtreffet: Overvåkning av vannkvalitet

11. feb, 2022 | Arrangement

Overvåkning av mikrobiologisk vannkvalitet i vannkilder, vannmagasiner og ledningsnett er et av flere interessante temaer på årets Fagtreff. Bli med og hør om hva vi kan lære av å ta i bruk nye metoder. Se hele programmet og meld deg på her.

Folkehelseinstituttet vil starte med å gå gjennom hva de ulike mikrobiologiske analysene i drikkevannsforskriften forteller og hvordan de skal forstås. Somatiske kolifager kommer med i ny drikkevannsforskrift. Hva innebærer det for norske vannverk? Mange lurer også på hvordan de skal håndtere funn av koliforme bakterier. Asker og Bærum Vannverk har gjennom flere år observert forhøyede verdier av koliforme bakterier på sensommeren i sine vannkilder. De deler erfaringer om hvordan de har tolket disse funnene – når er det vekst i vannkilden og når er det reell fekal påvirkning? Noen kommuner påviser også koliforme bakterier på ledningsnettet. SINTEF bringer oss videre inn i forståelsen av dette gjennom eksempler fra Trondheim, om hvordan de har sporet identiske bakterier fra kilde til nett, med innblanding av hoppekreps som mulig vektor for transport over vannbehandlingen. Dette er spennende, CSI fra drikkevannets verden!

Bergen Vann har arbeidet med overvåking av vannkvalitet på vannbehandlingsanlegg, ledningsnett og drikkevannsbasseng gjennom flere prosjekter. De vil si litt om hva som er mulig å overvåke med ulike metoder, og deler inn i type overvåkning ut fra hva som er formålet: lovpålagt, operasjonell eller problemspesifikk. De deler sine erfaringer fra hva de har lært om egen vannforsyning ved å ta i bruk bakterietelling med flowcytometer. Blant annet har de fått mer innsikt i hva som foregår i drikkevannsbassengene, med fokus på temperaturlagdeling, teoretisk oppholdstid og vannkvalitet.

Les mer her om andre spennende tema på årets Fagtreff.

Relaterte nyhetssaker

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWAs spesialistgruppe innen «Water Safety Planning» inviterer til konferanse i Narvik 22.-24. juni 2022. Meld deg på innen 1. april for rimeligere konferanseavgift. Konferansen arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet i Narvik og Chalmers tekniska...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Under overskriften tidenes avløpssatsing presenterer Norsk Vann et program som omfatter arbeid med temaer innenfor fremmedvann/overvann, avløpsrensing og rensemetoder for kaldt klima, inkludert nitrogenfjerning, arbeid med utslippstillatelser, bruk av...

les mer