6255 3030 post@norskvann.no

Tema på Fagtreffet: Overvåkning av vannkvalitet

11. feb, 2022 | Arrangement

Overvåkning av mikrobiologisk vannkvalitet i vannkilder, vannmagasiner og ledningsnett er et av flere interessante temaer på årets Fagtreff. Bli med og hør om hva vi kan lære av å ta i bruk nye metoder. Se hele programmet og meld deg på her.

Folkehelseinstituttet vil starte med å gå gjennom hva de ulike mikrobiologiske analysene i drikkevannsforskriften forteller og hvordan de skal forstås. Somatiske kolifager kommer med i ny drikkevannsforskrift. Hva innebærer det for norske vannverk? Mange lurer også på hvordan de skal håndtere funn av koliforme bakterier. Asker og Bærum Vannverk har gjennom flere år observert forhøyede verdier av koliforme bakterier på sensommeren i sine vannkilder. De deler erfaringer om hvordan de har tolket disse funnene – når er det vekst i vannkilden og når er det reell fekal påvirkning? Noen kommuner påviser også koliforme bakterier på ledningsnettet. SINTEF bringer oss videre inn i forståelsen av dette gjennom eksempler fra Trondheim, om hvordan de har sporet identiske bakterier fra kilde til nett, med innblanding av hoppekreps som mulig vektor for transport over vannbehandlingen. Dette er spennende, CSI fra drikkevannets verden!

Bergen Vann har arbeidet med overvåking av vannkvalitet på vannbehandlingsanlegg, ledningsnett og drikkevannsbasseng gjennom flere prosjekter. De vil si litt om hva som er mulig å overvåke med ulike metoder, og deler inn i type overvåkning ut fra hva som er formålet: lovpålagt, operasjonell eller problemspesifikk. De deler sine erfaringer fra hva de har lært om egen vannforsyning ved å ta i bruk bakterietelling med flowcytometer. Blant annet har de fått mer innsikt i hva som foregår i drikkevannsbassengene, med fokus på temperaturlagdeling, teoretisk oppholdstid og vannkvalitet.

Les mer her om andre spennende tema på årets Fagtreff.

Relaterte nyhetssaker

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer
Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Endelig kunne vi igjen gjennomføre et fysisk treff for ADK1 lærestedene. 30 lærere og rådsmedlemmer møttes til faglig og sosialt samvær 19. og 20. september. I det siste har lærestedsmøtene kun vært digitale møter, vi har ikke kunne møttes siden 2019. I løpet av...

les mer
Stord og Vossevangen vassverk til topps

Stord og Vossevangen vassverk til topps

I dagens semifinale i konkurransen «Norges beste drikkevann» var det Stord vassverk fra Stord kommune og Vossevangen vassverk i Voss kommune som stakk av med seieren i klassene for hhv. overflatekilder og grunnvannskilder. På bildet: Stolte vinnere. Fra venstre Ronny...

les mer
Filmer og foredrag fra Årskonferansen tilgjengelig

Filmer og foredrag fra Årskonferansen tilgjengelig

Foredragene og opptakene fra Norsk Vanns årskonferanse 2022 i Drammen er nå tilgjengelige. Du finner dem her: Foredragene Opptakene (forbeholdt de som deltok på konferansen, passord er tilsendt på epost) Filmene tas ned 9. oktober 2022, så pass på å se dem før...

les mer
Festkveld med prisutdelinger

Festkveld med prisutdelinger

Foto: Odd Borgestrand Under festmiddagen på Norsk Vanns årskonferanse tirsdag kveld var det mange som ble hedret for sin innsats for vannbransjen. Omdømmepris, Bærekraftpris samt prisen til Mest aktive person ble delt ut. I tillegg var det mange som skulle takkes av...

les mer
Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

Foto: Odd Borgestrand På tampen av Årskonferansens første dag var det nok en pris som skulle deles ut. Norsk Vanns egen benchmarkingsordning, bedreVANN, kårer hvert år Årets bedreVANN-kommune, og denne gang gikk prisen til Klepp kommune. Kommunen er årets kommune...

les mer
VAnnforsk med ny webinarserie

VAnnforsk med ny webinarserie

For å bidra til god spredning av resultater fra FoU-prosjekter starter VAnnforsk en ny webinarserie denne høsten. Annenhver fredag kan du klikke deg inn på et direktesendt webinar med presentasjoner og mulighet til å stille spørsmål. Første webinar er 9. september kl...

les mer