6255 3030 post@norskvann.no

Støtte til klimatiltak og klimatilpasning

26. jan, 2023 | Miljø

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler fra Miljødirektoratet til arbeid med lokale klimatiltak og klimatilpasning.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er satt av 100 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2023. Søknadsfristen er 1. mars. Les mer om ordningen her.

Miljødirektoratet har også en tilskuddsordning for å fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner. Regjeringa har satt av 6,4 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2023. Prosjektene skal bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene. Les mer om utlysning av midler til klimatilpasning og se tidligere tildelinger her. Søknadsfristen er 15. februar 2023.

3. februar arrangerer Klima Viken webinar der Miljødirektoratet vil informere om Klimasats og andre støtteordninger for klimahandling. Les mer og delta på webinaret her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Det går for sakte med å redde Oslofjorden, heter det i Miljødirektoratets rapport som ble overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag.  Av: Arne Haarr, avløpsekspert, Norsk Vann(Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport 22. november 2023)...

les mer
Nettverk for olje- og fettutskilleranlegg

Nettverk for olje- og fettutskilleranlegg

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet olje- og fettutskilleranlegg. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk. Foto: Bergen kommune Målet med nettverksgruppene til...

les mer
Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Sarpsborg, 23. mars: En av Danmarks største bilvaskekjeder, OK, ruller nå ut landsdekkende tilbud av Svanemerkede bilvaskehaller i Norge. Første hall lanseres i Sarpsborg.  Høyt forbruk av vann og påslipp av miljø- og helseskadelige stoffer til det kommunale...

les mer
Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer