6255 3030 post@norskvann.no

Stortingshøring om ny kommunelov

24. apr, 2018 | Høringsuttalelser, Jus, Rammebetingelser

Norsk Vann deltok på høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om forslaget til ny kommunelov.

Regjeringen la frem sin proposisjon 16. mars 2018 etter at kommunelovutvalget leverte sin NOU 2016:4 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. mars 2016. Norsk Vann deltok 24. april 2018 på høring i kommunal- og forvaltningskomiteens høring av «Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)». Se lovforslaget her.

Norsk Vann støtter en lovfesting av overordnede regler om beregning av selvkost. Vi ser det som naturlig at en slik generell regel for selve beregningen fastsettes i kommuneloven. Samtidig er vi enige i at det fortsatt må overlates til den enkelte særlov å regulerere på hvilke områder selvkost skal legges til grunn.

Vårt hovedinnspill i høringen var at vi ønsket at komiteen skulle vurdere en forbedring i ny kommunelov, slik at vann- og avløpsgebyrene blir omfattet av lovforslagets § 15-1 om hvordan selvkost skal beregnes. Vi gjorde komiteen oppmerksom på at forslaget til lovtekst ikke vil omfatte vann- og avløpsgebyrene, siden forslagets § 15-1 første ledd begrenser virkeområdet for beregningsprinsippene til å omfatte gebyrer hvor selvkost er fastsatt i lov.

Norsk Vann hadde følgende merknader til lovforslaget som vi ba komiteen ta med seg:

Norsk Vann ber komiteen innta følgende merknad til §15-1: Komiteen ber Klima- og miljødepartementet om å legge frem et forslag for Stortinget, der selvkostbegrensningen for vann- og avløpsgebyrene går direkte frem av vass- og avløpsanleggslova. Alternativt ber vi komiteen foreta følgende tilføyelse til § 15-1 første ledd (nødvendig tilføyelse understreket): «Hvis det er fastsatt i lov eller i medhold av lov at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten (…).»

 

Norsk Vann ber komiteen vurdere å ta med en komitemerknad som understreker behovet for unntaksbestemmelsen i § 15-1 fjerde ledd, med referanse til eksempler på vann- og avløpsområdet.

Norsk Vanns skriftlige innspill kan du lese her.

Vårt muntlige fremlegg i komitehøringen kan du se fra Stortingets videoarkiv her. Se del 2 34 minutter inn i sendingen.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ny jurist hos Norsk Vann

Ny jurist hos Norsk Vann

Vi har gleden av å ønske Line Gulbrandsen velkommen som ny jurist hos Norsk Vann. Line kommer fra stillingen som rådgiver kommunalteknikk i Frogn kommune, og starter hos Norsk Vann 1. februar 2024. Line er opprinnelig fra Hamar, men bor nå i Drøbak med familien. Hun...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Det nærmer seg årets høydepunkt for alle som håndterer juridiske spørsmål i vannbransjen. Vann- og avløpsjuskonferansen arrangeres 27.-28. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Fullstendig program og påmelding til konferansen finner du her. Juridisk...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Har din kommune fått på plass internkontrollsystemet for vannmålere? På konferansen Vann- og avløpsjus, som arrangeres 27.-28. november på Gardermoen, har vi satt av god tid til at du både kan få høre en gjennomgang av kravene og ikke minst få mulighet til å stille...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus: Etter besøk av Hans

Konferansen Vann- og avløpsjus: Etter besøk av Hans

Konferansen Vann- og avløpsjus nærmer seg, og tid for to dager med faglig påfyll og hyggelig sosialt samvær på Gardermoen. Konferansen arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 27. – 28. november. Juridisk rådgiver Elin Riise i Norsk Vann og juridisk rådgiver Ann-Janette...

les mer