6255 3030 post@norskvann.no

Stortingshøring om ny kommunelov

24. apr, 2018 | Høringsuttalelser, Jus, Rammebetingelser

Norsk Vann deltok på høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om forslaget til ny kommunelov.

Regjeringen la frem sin proposisjon 16. mars 2018 etter at kommunelovutvalget leverte sin NOU 2016:4 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. mars 2016. Norsk Vann deltok 24. april 2018 på høring i kommunal- og forvaltningskomiteens høring av «Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)». Se lovforslaget her.

Norsk Vann støtter en lovfesting av overordnede regler om beregning av selvkost. Vi ser det som naturlig at en slik generell regel for selve beregningen fastsettes i kommuneloven. Samtidig er vi enige i at det fortsatt må overlates til den enkelte særlov å regulerere på hvilke områder selvkost skal legges til grunn.

Vårt hovedinnspill i høringen var at vi ønsket at komiteen skulle vurdere en forbedring i ny kommunelov, slik at vann- og avløpsgebyrene blir omfattet av lovforslagets § 15-1 om hvordan selvkost skal beregnes. Vi gjorde komiteen oppmerksom på at forslaget til lovtekst ikke vil omfatte vann- og avløpsgebyrene, siden forslagets § 15-1 første ledd begrenser virkeområdet for beregningsprinsippene til å omfatte gebyrer hvor selvkost er fastsatt i lov.

Norsk Vann hadde følgende merknader til lovforslaget som vi ba komiteen ta med seg:

Norsk Vann ber komiteen innta følgende merknad til §15-1: Komiteen ber Klima- og miljødepartementet om å legge frem et forslag for Stortinget, der selvkostbegrensningen for vann- og avløpsgebyrene går direkte frem av vass- og avløpsanleggslova. Alternativt ber vi komiteen foreta følgende tilføyelse til § 15-1 første ledd (nødvendig tilføyelse understreket): «Hvis det er fastsatt i lov eller i medhold av lov at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten (…).»

 

Norsk Vann ber komiteen vurdere å ta med en komitemerknad som understreker behovet for unntaksbestemmelsen i § 15-1 fjerde ledd, med referanse til eksempler på vann- og avløpsområdet.

Norsk Vanns skriftlige innspill kan du lese her.

Vårt muntlige fremlegg i komitehøringen kan du se fra Stortingets videoarkiv her. Se del 2 34 minutter inn i sendingen.

Relaterte nyhetssaker

Vann- og avløpsjus er i gang!

Vann- og avløpsjus er i gang!

Over 200 deltagere er samlet fysisk og viruelt for å bli oppdatert på dagsaktuelle spørsmål innen vann- og avløpsjus. Konferansen ble sparket i gang av jurist Elin Riise fra Norsk Vann. Elin startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som...

les mer
Du kan da ikke gå glipp av dette?

Du kan da ikke gå glipp av dette?

Fredag 19. november går påmeldingsfristen for konferansen Vann- og avløpsjus 2021 ut. Her er det mange godbiter for oss som liker å være oppdatert på det aller siste «need-to-know» og «nice-to-know» innen vann- og avløpsjussen. Du kan velge om du vil treffe kollegaer...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 24.-25. november

Konferansen Vann- og avløpsjus 24.-25. november

Konferansen Vann- og avløpsjus arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 24.-25. november, i tillegg til at den tilbys digitalt for de som ikke kan være fysisk til stede. Meld deg på nå så kan du begynne å glede deg til å høre mer om blant annet: Problemstillinger knyttet...

les mer
Bli oppdatert på konferansen Vann- og avløpsjus 2021

Bli oppdatert på konferansen Vann- og avløpsjus 2021

I år kan vi endelig igjen samles på Gardermoen 24.-25. november til en fysisk konferanse om nytt innen vann- og avløpsjussen. Du kan også følge konferansen digitalt. Private utbyggere er forpliktet til å bygge både hovedledninger og stikkledninger. På den første dagen...

les mer