6255 3030 post@norskvann.no

Stiftelsen VA/Miljø-blad opphører

3. apr, 2020 | Pressemelding

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Norsk Vann og Stiftelsen VA/Miljø-blad har i lengre tid samarbeidet om å få Stiftelsen VA/Miljø-blad opphevet. Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå godkjent at stiftelsen opphører.

Stiftelsen VA/Miljø-blad ble opprettet av NORVAR (Norsk Vann) og NKF i 1996. Stiftelsen har hatt driftsavtale med Norsk Rørsenter, som har vært sekretariat for ordningen VA/Miljø-blad. Norsk Vanns VA-norm ble etablert av Norsk Vann i 2003. Driften av normen har vært satt bort til Stiftelsen VA/Miljø-blad, som har hatt driftsavtale med Norsk Rørsenter i samme periode, på lik linje som for VA/Miljø-bladene.

– Det har vært uheldig for utviklingen av de to produktene at de har vært forvaltet separat, med ulike eierskap, driftsavtaler og abonnementsordninger, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF.

Det ble derfor i 2015 satt i gang en prosess for å komme fram til hva som vil være en fremtidsrettet organisering og drift av VA-normen og VA/Miljø-bladene. Resultatet av denne prosessen ble at Norsk Vann tok tilbake driften av VA-normen i egen regi.

Stiftelsen VA/Miljø-blad har sendt inn søknad til Stiftelsestilsynet om opphør av sin virksomhet, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå truffet vedtak om at stiftelsen opphører. Det påpekes som positivt at de to stifterne og selve stiftelsen er enige om at opphør er den beste løsningen. Det er også vektlagt at Norsk Vann er en ideell organisasjon og at stiftelsens verdier vil bli øremerket det videre arbeidet med Norsk Vannstandard. Dette sikrer at stiftelsens formål videreføres i tråd med stiftelsens vedtekter.

– Vi er nå i gang med å kvalitetssikre og videreutvikle produktet, som blant annet medfører at det skal utarbeides beste praksis og annet veiledningsmateriell som passer til kravene i VA-normen. Beste praksis og veiledningsmateriellet vil erstatte dagens VA/Miljø-blader. Det nye produktet har fått navnet Norsk Vannstandard, uttaler Thomas Breen, direktør i Norsk Vann.

Rådet for Norsk Vannstandard, med rådsmedlemmer oppnevnt av NKF og Norsk Vann, bistår Norsk Vann i arbeidet. Målet er å komme fram til felles krav for utførelse og drift av vann- og avløpsanlegg, fra kommunen som myndighet og kommunen som ledningseier. I tillegg til å stille krav, skal det gis veiledning til hvordan kravene kan innfris.

NKF og Norsk Vann ønsker å takke alle som siden midten av 1990-tallet har gjort en innsats for utviklingen av VA/Miljø-blad og VA-norm. Dette arbeidet vil nå bli videreført i utviklingen av Norsk Vannstandard.

Relaterte nyhetssaker

Vi søker ny direktør!

Vi søker ny direktør!

Vil du lede denne trivelige gjengen med dedikerte og dyktige fagfolk, som brenner for vann og vannmiljø? Norsk Vann lyser nå ut stillingen som direktør med søknadsfrist 20. november. Som det ble kommunisert i april har vår nåværende direktør, Thomas Breen, ønske om å...

les mer
Viktig gjennomslag for vannbransjen

Viktig gjennomslag for vannbransjen

Norsk Vann har i mange år jobbet for å få på plass lovverk som setter kommunene bedre i stand til å løse utfordringene de har knyttet til vann og avløp, herunder håndtering av overvann. Derfor er det gledelig at den nye regjeringen i sin regjeringsplattform varsler at...

les mer
Økende investeringsbehov gir kraftig gebyrøkning

Økende investeringsbehov gir kraftig gebyrøkning

Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg fortsetter å øke. For å sikre innbyggerne nok rent drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann, må norske kommuner de neste 20 årene oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 milliarder kroner. Tallene i...

les mer
Fornøyde med vann- og avløpstjenestene

Fornøyde med vann- og avløpstjenestene

I en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Norsk Vann er tilbakemeldingen at landets innbyggere er godt fornøyd med vann- og avløpstjenestene kommunene leverer. På spørsmål om "i hvilken grad er du fornøyd med vann- og avløpstjenestene...

les mer