6255 3030 post@norskvann.no

Oppfølgingsseminar om smarte digitale løsninger

15. feb, 2022 | Arrangement, Teknologi

Mange av dere deltok på seminar i vår om smarte digitale løsninger for vannbransjen. Her stilte vi spørsmålene: Hvordan bør vi arbeide videre med digitalisering, slik at det bidrar best mulig for å løse kommunenes oppgaver og utfordringer innen vann og avløp? Hva er de største behovene og utfordringene innenfor digitalisering av vannbransjen?

SINTEF, Volue og Norsk Vann inviterer til et oppfølgingsseminar den 2. mars hvor resultatene fra fjorårets workshop vil bli presentert. Det vil også presenteres hva planen er videre for å løse noen av de utfordringene og behovene som kom fram i den første workshopen, og du vil få høre flere spennende innlegg relatert til lekkasjereduksjon.

Workshopen er en del av prosjektet «Digital Water City in Norway» som finansieres av Norges Forskningsråd. Se invitasjon her.

Relaterte nyhetssaker

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWAs spesialistgruppe innen «Water Safety Planning» inviterer til konferanse i Narvik 22.-24. juni 2022. Meld deg på innen 1. april for rimeligere konferanseavgift. Konferansen arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet i Narvik og Chalmers tekniska...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Under overskriften tidenes avløpssatsing presenterer Norsk Vann et program som omfatter arbeid med temaer innenfor fremmedvann/overvann, avløpsrensing og rensemetoder for kaldt klima, inkludert nitrogenfjerning, arbeid med utslippstillatelser, bruk av...

les mer