6255 3030 post@norskvann.no

Nettverk for avløpsrensing – arbeidsgrupper er i gang

14. okt, 2020 | Avløp, Renseanlegg

Norsk Vanns prosjekt for avløpsrensing ruller videre, og i løpet av denne og kommende uke avholdes de første møtene i de fire arbeidsgruppene som er opprettet. Det er fortsatt mulig å bli med!

Nettverksprosjektet kommer som et resultat av myndighetenes kraftige skjerping av praksis på avløpsområdet, der beskjeden til landets kommuner er klar: forurensningsforskriftens krav til primær- og sekundærrensing gjelder, og utslippstillatelsene som er gitt av fylkesmannen skal overholdes.

Mange kommuner må dermed i gang med å kartlegge status for sitt ledningsnett, overløp, renseanlegg, for deretter å planlegge og gjennomføre de tiltakene som er nødvendige for å etterkomme kravene. For mange vil det også bety å prosjektere og bygge nye rensetrinn eller behandlingsanlegg.

Det er med andre ord et svært omfattende arbeid som venter landets kommuner og avløpsselskaper.

Nettverksprosjektet er et tilbud til Norsk Vanns medlemmer, der målet er å gi hjelp og støtte til de som har utfordringer med å innfri utslippstillatelsene innen 2027.

Nettverksprosjektet åpner samtidig store muligheter for samarbeid, samspill og rasjonelle prosesser ved planlegging og anskaffelse. På denne måten vil en sikre en mer effektiv utnyttelse av knappe avløpsfaglige ressurser i hele verdikjeden, noe som også vil gi bedre kvalitet og et bedre beslutnings- og anskaffelsesgrunnlag. En vil også søke å utnytte potensialet for teknologiutvikling og innovasjon.

Et eget tema for nettverket vil dessuten være å bidra til en god og konstruktiv dialog med fylkesmannen, for å sikre gode prosesser ved søknad om nye utslippstillatelser.

Følgende arbeidsgrupper er opprettet:

  • Arbeidsgruppe for ombygging og etablering av nye renseanlegg
  • Arbeidsgruppe for optimalisering av eksisterende renseanlegg
  • Arbeidsgruppe for utslippstillatelser
  • Arbeidsgruppe for fremmedvann

Med hovedvekten på oppfyllelse av rensekravene gjelder tilbudet i denne omgang ikke for leverandører og rådgivere. Disse kan likevel bli invitert inn i nettverket undervegs.

Det er fortsatt mulig å bli med i nettverksprosjektet og arbeidsgruppene. Møtene foregår primært virtuelt, men det kan også være aktuelt med noen fysiske møter hos medlemmer. Interesserte kan kontakte Arne Haarr.

Relaterte nyhetssaker

EurEau vil ha forbud mot PFAS

EurEau vil ha forbud mot PFAS

EurEau mener det bør innføres et forbud mot PFAS i alle produkter så raskt som mulig for å unngå at disse kjemiske stoffene fører til ytterligere skader vannkretsløpet. PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer) er en stor gruppe fluorholdige stoffer som inngår i...

les mer
Slik unngår du å bidra til plasthavet

Slik unngår du å bidra til plasthavet

NRKs nye serie «Plasthavet» kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste av oss. Bruker du toalettet som søppelbøtte bidrar du til denne marine forsøplingen. Av: Frode Skår, Norsk Vann Hold Norge Rent og andre frivillige organisasjoner har gjennom sine årlige...

les mer
Hvem bryr seg om toaletter?

Hvem bryr seg om toaletter?

Det er enkelt å si – når man har det så bra som oss i Norge. 19. november markeres Verdens toalettdag, som er en offisiell FN-dag. Årets tema er «Sett pris på dine gode sanitærforhold»! Bli med og markèr dagen! Halve verden uten tilfredsstillende sanitære forhold 3,6...

les mer
1 480 tonn fosfor fra norsk avløpssektor

1 480 tonn fosfor fra norsk avløpssektor

Oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) beregner det totale fosforutslippet fra avløpssektoren i 2020 til 1480 tonn. Det kunne dekket 10 % av fosforbehovet i norsk landbruk. Fosforutslippet fordeler seg på 1020 tonn fra kommunale avløpsanlegg større enn 50...

les mer
Sirkulære løsninger i avløpssektoren

Sirkulære løsninger i avløpssektoren

Sirkulær økonomi står høyt på agendaen både i EU og i Norge. Regjeringen la i juni 2021 frem «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi», der bl.a. giftfrie sirkulære kretsløp er omtalt. Det samme er en utredning om å øke gjenvinningen av fosfor, inkludert et...

les mer