6255 3030 post@norskvann.no

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – på Norsk Vanns fagtreff

10. feb, 2023 | Arrangement, Innovasjon

Byggingen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås er i gang! Spaden ble satt i jorda for byggetrinn 1 i januar, og til høsten åpner senteret med sine første tilbud om kurs og kompetanseheving for vannbransjen. Dette markerer innspurten på det som har vært en lang reise med å få etablert dette senteret som samlingspunkt for driftspersonell, ledningseiere, leverandører av tjenester og produkter og andre. Under Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars inviterer vi til et nettverkstreff for alle som er interessert i utviklingen av vannsenteret til nå, og hva det skal tilby vår bransje. Se hele programmet og meld deg på her. 

I parallell C første del den 16. mars inviterer vi derfor til informasjon, motivasjon og en kreativ prosess. Parallellen starter med et kort tilbakeblikk på historikken, en løypemelding fra byggegropa samt eiernes visjon om hva senteret skal bli. Vi har også invitert et knippe engasjerte nøkkelpersoner blant eiere og framtidige brukere av senteret til å fortelle oss hvorfor de har valgt å være med på denne satsingen og hva de forventer at senteret skal levere. I en liten prat fra scenekanten utfordrer vi disse entusiastene – og vi kan stille spørsmål. Siste del av dette miniseminaret er organisert som en kreativ prosess, der alle deltakerne skal få være med på å gi innspill om tjenesteutvikling og tilbud, forventninger, ideer og meningsutveksling. Se på det som et lite innovasjonsseminar – velkommen til å påvirke utviklingen!

Denne fagbolken på fagtreffets første dag passer godt sammen med Parallell A andre dag, som også er viet ledningsnett.

Relaterte nyhetssaker

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars nærmer seg med stormskritt! Vi inviterer til en samling over to dager på Thon Hotel Oslo Airport med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Påmeldingsfristen for fysisk deltakelse er 8. mars. Se hele programmet...

les mer
Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Norges Bondelag, Avfall Norge, Biogass Oslofjord, Energigass Norge og Norsk Vann inviterer til frokostmøte om mulighetsrommet for biogass i Norge. Frokostmøtet kan følges både fysisk og digitalt og arrangeres 9. mars på Kulturhuset i Oslo kl. 8-10. På møtet vil...

les mer
Beredskap i usikre tider

Beredskap i usikre tider

Hvordan planlegger vi i vannbransjen for god beredskap og krisehåndtering når usikkerheten brer seg i samfunnet? Det skal vi bore i under den nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023, som arrangeres på Hamar 9. og 10. mai. Russlands invasjon av Ukraina virker i...

les mer