6255 3030 post@norskvann.no

Møt: Mariane Brustugun

29. mar, 2023 | Jobb med vann-profiler

-Det foregår mye i vann- og avløpsbransjen for tiden, med fornying og utfordrende reguleringer. Det synes jeg er spennende å få bli med på!

Det sier Mariane Brustugun (26) fra Asker. I september starter hun i traineestilling som tar henne til Lier kommune, Drammen kommune og Glitrevann IKS.

Sjekk alle utdanningsmulighetene som leder til en jobb i vannbransjen

Mariane har en bachelor i biologisk kjemi og er nå i ferd med å fullføre en mastergrad i miljøteknologi ved Universitetet i Stavanger.

-Bachelor- og masteroppgaven min er innenfor økotoksilogi og forurensing, sier Mariane og forklarer videre at hun egentlig så for seg en forskerkarriere. Det viste seg å ikke være det hun fant mest spennende her i verden, og derfor bestemte hun seg heller for å bli ingeniør.

-Jeg fant ut at jeg ville jobbe med vann, både saltvann, ferskvann, brakkvann og tidevann, som Blekkulf sier, forklarer Mariane, og avslører kanskje dermed litt om hvem som har inspirert hennes miljøengasjement.

Valgte vann

-Mastergraden min i miljøteknologi er veldig bred, og jeg hadde mulighet til å pense meg inn mot både olje og gass, akvakultur eller vann- og avløpsbransjen. Jeg valgte sistnevnte fordi det kjennes som en meningsfylt jobb, som er viktig for alle absolutt overalt, både i Norge og i resten av verden, sier Mariane.

-I tillegg foregår det mye i vann- og avløpsbransjen for tiden, både fornying av drikkevannsløsninger i det ganske land, samt nye reguleringer med tanke på utslipp. Det synes jeg er spennende å få være med på.

Viktig med bred erfaring

Mariane forteller videre at flere tidligere studiekamerater og «-kameratiner» snakket varmt om jobb i traineeVANN, og hun bestemte seg for å søke selv også.

-Jeg skal de neste to årene få være i Lier og Drammen kommuner i tillegg til det interkommunale selskapet Glitrevann. Det håper jeg gir bredest mulig erfaring. Det virker utrolig spennende å få være med og se sammenhengen mellom alle ledd i vannbransjen, både prosjektering og planlegging, være med ut på byggeplass og i grøft, og i drift og vedlikehold av eksisterende anlegg, avslutter Mariane.

Velkommen til verdens viktigste bransje!

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Møt: Sara Lovise Haga

Møt: Sara Lovise Haga

-Det at vannbransjen er en av verdens raskest voksende næringer, med mange spennende arbeidsplasser, motiverte meg til å sikte på en jobb her. Det sier 23 år gamle Sara Lovise Haga fra Hommersåk i Sandnes. Over sommeren starter hun sin karriere i vannbransjen som...

les mer
Møt: Vilde Bårdsen Hustoft

Møt: Vilde Bårdsen Hustoft

Med en ingeniørutdanning i kjemi og miljø, og en master i kjemi på toppen, er Vilde en svært ettertraktet person på vei inn i vannbransjen.   Vilde Bårdsen Hustoft er 27 år og kommer opprinnelig fra Stavanger.  -Etter videregående skole, og ett år i...

les mer
Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Linda Hummervoll er trainee i Norsk Vanns traineeVANN-program. For tiden er hun plassert hos ØyVAR AS i Øygarden kommune. Der har hun nylig dratt i havn et ENØK-prosjekt som har resultert i at ØyVAR har fått strømstøtte, og støtte fra Enova til ENØK-tiltak på til...

les mer
Møt: William Bredberg

Møt: William Bredberg

Mitt navn er William Bredberg og jeg er 29 år gammel. Jeg kommer fra Lund i Sverige og studerte miljø og vannteknikk ved Uppsala universitet. Fra Sverige har jeg litt variert arbeidserfaring fra VA-bransjen. Jeg har jobbet som VA-ingeniør, og som laboratorieingeniør...

les mer
Møt: Birgith Terum

Møt: Birgith Terum

Birgith Øverby Terum (28) jobber med farekartlegging av råvannskilde som trainee hos MOVAR IKS.  -Jeg har jobbet med kartlegging av potensielle forurensningskilder for drikkevannskilden, og eventuelle tiltak de ansvarlige har innført. Fokuset har vært på hva som kan...

les mer
Møt: Vilde Karlsen Løkken

Møt: Vilde Karlsen Løkken

Vilde Karsen Løkken (26) er Trainee hos Årnes Vannverk SA. Hun er en del av Norsk Vanns traineeordning, traineeVANN, på andre året. -Som trainee har jeg fått muligheten til å være med på mye forskjellig. Her i Årnes Vannverk er vi få ansatte noe som gjør at jeg får et...

les mer
Møt: Iva Pervan

Møt: Iva Pervan

Iva Pervan er 31 år og jobber med overvannshåndtering og klimatilpasning i det globale rådgivningsselskapet Rambøll. -Jeg jobber med overvannshåndtering og klimatilpasning i tidligfase. Jeg har også erfaring med prosjekter innen hydrologi/hydraulikk, som omfatter...

les mer
Møt: Sigurd Semb Mikkelsen

Møt: Sigurd Semb Mikkelsen

26 år gamle Sigurd Semb Mikkelsen stortrives som trainee på Solumstrand renseanlegg i Drammen kommune. -Jeg jobber som driftsingeniør og har svært varierte oppgaver i hverdagen. Jeg jobber blant annet med datainnsamling, analyse og rapportering av avløpssystemets...

les mer