6255 3030 post@norskvann.no

Miljødirektoratet ønsker innspill fra kommunene om revidert EU-direktiv for avløp

24. feb, 2023 | Avløp, Høringer, Miljø, Pågående høringer

EU-kommisjonen la 26. oktober 2022 fram et forslag til revidert avløpsdirektiv. Høringsfristen for innspill til Miljødirektoratet er 5. mars 2023.

Nyhetsmelding fra Miljødirektoratet finnes her: EU-direktiv om avløp revideres – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

Som del av miljøforvaltningens arbeid med å utvikle norske posisjoner ønsker vi innspill fra norske interessenter om viktige forhold eller kunnskapsgrunnlag. Formålet med denne høringen er både å informere om kommende regelverk, og at vi eventuelt får bredere grunnlag for å vurdere konsekvenser ved regelverket.

Miljødirektoratet ønsker innspill om eventuelle viktige norske interesser knyttet til dette forslaget, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden

Det er også mulig å spille inn direkte til EU.
Norsk Vann vil lage en mal for innspill på engelsk som medlemmene våre kan bruke. Vi har denne klar på nettsidene våre i løpet av mandag 27. februar. 

Dersom du ønsker å gi dine innspill direkte til EU-kommisjonen om dette forslaget kan du sende inn her

Norsk Vann mener

Norsk Vann oppfordrer alle våre medlemmer til å spille inn synspunkter, både til Miljødirektoratet og EU-kommisjonen. 

Norsk Vann vil også gjerne ha inn flere innspill fra medlemmene våre, helst der det vises til hvilke konsekvenser – både positive og negative – direktivet vil gi. Vi tar gjerne kopi av innspillene som sendes direkte til Miljødirektoratet og EU-kommisjonen også. Innspill sendes til post@norskvann.no  eller til kontaktpersonene nederst i denne saken. 

Norsk Vann har utarbeidet en kortversjon av posisjonsnotat til avløpsdirektivet (oppdatert 20. februar). Et mer utfyllende posisjonsnotat er under utarbeidelse, samt en engelsk versjon som skal spilles inn til høringen til EU.

Forslaget til revidert direktiv vil slå spesielt hardt ut for små kystkommuner med få innbyggere og en robust kystresipient. Kravene skiller ikke lenger på om utslippet går til ferskvann eller til en robust kystresipient, og virkeområdet for utslipp til kyst utvides fra å tidligere omfatte tettbebyggelser fra 10.000 pe til å gjelde for alle tettbebyggelser fra 1.000 pe.

De nye minimumskravene kan ikke oppnås med dagens mekaniske anlegg, noe som betyr at disse må byttes ut med nye anlegg for reduksjon av organisk materiale. Kravene gjelder uavhengig av om vannforekomsten er klassifisert som god eller dårlig i henhold til vannforskriften med dagens rensemetode.

Se dokumentet «Konsekvens for små kystkommuner» for mer informasjon.

Elisabeth Lyngstad

Rådgiver
Send epost eller
ring 916 27 949

 

Arne Haarr

Rådgiver
Send epost eller
ring 951 87 894

 

Relaterte nyhetssaker

Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer