6255 3030 post@norskvann.no

Kurs for fagpersoner som skal utføre service av minirenseanlegg

5. mar, 2022 | Kurs, Spredt avløp

Et mye omtalt tema de siste årene har vært behovet for optimal drift og vedlikehold av minirenseanlegg. Det første kurset som kjøres i gang i regi av kurssamarbeidet NMBU, NIBIO og Norsk Vann handler om nettopp dette temaet.

Kurset Service av minirenseanlegg skal sikre at servicepersonell har tilfredsstillende kunnskap og kompetanse for å gjennomføre service og vedlikehold av minirenseanlegg. Kurset, inkludert bestått avsluttende eksamen, danner deler av grunnlaget for personsertifisering av servicepersonell for minirenseanlegg. Sertifiseringen gjennomføres av Sintef Certification.

Informasjon om personsertifiseringsordningen, finnes på hjemmesiden til Sintef Certification.

Kurset består av to dager fysisk kurssamling på Campus Ås og en halv dags digital samling med oppsummering og eksamensforberedelse. Eksamen gjennomføres som 3-timers digital hjemmeeksamen. Etter gjennomført kurs og bestått eksamen får kursdeltakerne kursbevis som deler av grunnlag for personsertifisering.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne blant annet:

  • ha overordnet kjennskap til produktdokumentasjon, regelverk for byggevarer, kompetanse og kvalitetssystem
  • ha oversikt over aktuelt forurensningsregelverk, utslippstillatelser og forholdet mellom de ulike aktører/roller
  • vite om spesifikke forurensningsmengder og sammensetning
  • kjenne til ulike renseprosesser, samt prosessmessig oppbygging og funksjon av ulike typer minirenseanlegg
  • ha kjennskap til prøvetaking, prøvehåndtering og HMS ved håndtering av avløpsvann
  • kjenne til viktige momenter ved service av ulike typer minirenseanlegg – driftsparametere, målinger/analyser og observasjoner
  • kunne vurdere tilstand og drift av minirenseanlegg, samt kjenne til ytre faktorer som kan påvirke anleggenes funksjon

Kurset er tilegnet fagkyndige som skal gjennomføre service og vedlikehold av minirenseanlegg og som trenger personsertifisering for dette, men kan også være av interesse for andre aktører.

For ytterligere informasjon om kurset, link til påmelding og foreløpig kursprogram, se NMBUs nettside for etter- og videreutdanningskurs.

På bildet: Arild Eikum – en av lærerne på kurset for service av minirenseanlegg

Artikkelen er skrevet av Arve Heistad, NMBU, Guro Randem Hensel, NIBIO og Gjertrud Eid, Norsk Vann

Relaterte nyhetssaker

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA-transportanlegg og har jobbet minimum 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Driftsoperatøropplæring forkurs arrangeres på Hamar 9.-11. november på Astoria Hotell. Hovedmålgruppen for kurset er...

les mer
Kurs: Elektro for ikke-elektrikere 27.-28. september

Kurs: Elektro for ikke-elektrikere 27.-28. september

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget, 27.-28. september på Ringsaker videregående skole. Målgruppen for kurset er personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter...

les mer
Digitalt teorikurs for fagbrev (VAT)/KP – frist 1. september!

Digitalt teorikurs for fagbrev (VAT)/KP – frist 1. september!

Vannbransjen ønsker flere fagfolk for å trygge drikkevannskvaliteten og miljøet i fremtiden. Norsk Vann tilbyr derfor fagopplæringskurs i kjemi/prosess for vann- og avløpsbransjen. Neste kurs foregår digitalt med totalt 10 samlinger, fire på høsten og seks på våren....

les mer
Kurs i NoDig-metoder

Kurs i NoDig-metoder

Jobber du med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering? Norsk Vann og SSTT arrangerer kurs i NoDig-metoder 17.-18. november på Thon Hotel Bergen Airport. Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett 20.–22. september i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett 20.–22. september i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen som jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Hvem har ansvar for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg? Er det vannverket, brannvesenet, bygningseier eller bruker? Dette og andre relevante spørsmål om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg får du svar på hvis du melder deg...

les mer