6255 3030 post@norskvann.no

Kurs for fagpersoner som skal utføre service av minirenseanlegg

5. mar, 2022 | Kurs, Spredt avløp

Et mye omtalt tema de siste årene har vært behovet for optimal drift og vedlikehold av minirenseanlegg. Det første kurset som kjøres i gang i regi av kurssamarbeidet NMBU, NIBIO og Norsk Vann handler om nettopp dette temaet.

Kurset Service av minirenseanlegg skal sikre at servicepersonell har tilfredsstillende kunnskap og kompetanse for å gjennomføre service og vedlikehold av minirenseanlegg. Kurset, inkludert bestått avsluttende eksamen, danner deler av grunnlaget for personsertifisering av servicepersonell for minirenseanlegg. Sertifiseringen gjennomføres av Sintef Certification.

Informasjon om personsertifiseringsordningen, finnes på hjemmesiden til Sintef Certification.

Kurset består av to dager fysisk kurssamling på Campus Ås og en halv dags digital samling med oppsummering og eksamensforberedelse. Eksamen gjennomføres som 3-timers digital hjemmeeksamen. Etter gjennomført kurs og bestått eksamen får kursdeltakerne kursbevis som deler av grunnlag for personsertifisering.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne blant annet:

  • ha overordnet kjennskap til produktdokumentasjon, regelverk for byggevarer, kompetanse og kvalitetssystem
  • ha oversikt over aktuelt forurensningsregelverk, utslippstillatelser og forholdet mellom de ulike aktører/roller
  • vite om spesifikke forurensningsmengder og sammensetning
  • kjenne til ulike renseprosesser, samt prosessmessig oppbygging og funksjon av ulike typer minirenseanlegg
  • ha kjennskap til prøvetaking, prøvehåndtering og HMS ved håndtering av avløpsvann
  • kjenne til viktige momenter ved service av ulike typer minirenseanlegg – driftsparametere, målinger/analyser og observasjoner
  • kunne vurdere tilstand og drift av minirenseanlegg, samt kjenne til ytre faktorer som kan påvirke anleggenes funksjon

Kurset er tilegnet fagkyndige som skal gjennomføre service og vedlikehold av minirenseanlegg og som trenger personsertifisering for dette, men kan også være av interesse for andre aktører.

For ytterligere informasjon om kurset, link til påmelding og foreløpig kursprogram, se NMBUs nettside for etter- og videreutdanningskurs.

På bildet: Arild Eikum – en av lærerne på kurset for service av minirenseanlegg

Artikkelen er skrevet av Arve Heistad, NMBU, Guro Randem Hensel, NIBIO og Gjertrud Eid, Norsk Vann

Relaterte nyhetssaker

Nettverk for mindre renseløsninger

Nettverk for mindre renseløsninger

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet mindre avløpsløsninger. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk. Målet med nettverksgruppene til Norsk Vann er å etablere et...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett i Rogaland

Kurs i vann- og avløpsrett i Rogaland

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Vi arrangerer kurs i vann- og avløpsrett i Sandnes, Rogaland, 14.-16. mars. Vi erfarer at mange benytter vår juridiske nettside va-jus.no og at...

les mer
Kurs i NoDig-metoder – 15. og 16. februar i Sandvika, Bærum

Kurs i NoDig-metoder – 15. og 16. februar i Sandvika, Bærum

Jobber du med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig? Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT, kurs i NoDig-metoder 15. og 16. februar i Sandvika, Bærum, bare et knapt kvarters togtur fra Oslo. Kurset er særlig rettet...

les mer
Mindre avløpsanlegg – nye kurs lagt ut

Mindre avløpsanlegg – nye kurs lagt ut

Det er lagt ut nye kurs for deg som prosjekterer eller er saksbehandler for mindre avløpsanlegg. Første samling gjennomføres 25.-27. april 2023.  Det er også satt opp et nytt kurs for deg som arbeider med service av minirenseanlegg. Dette kurset har fysisk samling...

les mer