6255 3030 post@norskvann.no

Kurs for fagpersoner som skal utføre service av minirenseanlegg

5. mar, 2022 | Kurs, Spredt avløp

Et mye omtalt tema de siste årene har vært behovet for optimal drift og vedlikehold av minirenseanlegg. Det første kurset som kjøres i gang i regi av kurssamarbeidet NMBU, NIBIO og Norsk Vann handler om nettopp dette temaet.

Kurset Service av minirenseanlegg skal sikre at servicepersonell har tilfredsstillende kunnskap og kompetanse for å gjennomføre service og vedlikehold av minirenseanlegg. Kurset, inkludert bestått avsluttende eksamen, danner deler av grunnlaget for personsertifisering av servicepersonell for minirenseanlegg. Sertifiseringen gjennomføres av Sintef Certification.

Informasjon om personsertifiseringsordningen, finnes på hjemmesiden til Sintef Certification.

Kurset består av to dager fysisk kurssamling på Campus Ås og en halv dags digital samling med oppsummering og eksamensforberedelse. Eksamen gjennomføres som 3-timers digital hjemmeeksamen. Etter gjennomført kurs og bestått eksamen får kursdeltakerne kursbevis som deler av grunnlag for personsertifisering.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne blant annet:

  • ha overordnet kjennskap til produktdokumentasjon, regelverk for byggevarer, kompetanse og kvalitetssystem
  • ha oversikt over aktuelt forurensningsregelverk, utslippstillatelser og forholdet mellom de ulike aktører/roller
  • vite om spesifikke forurensningsmengder og sammensetning
  • kjenne til ulike renseprosesser, samt prosessmessig oppbygging og funksjon av ulike typer minirenseanlegg
  • ha kjennskap til prøvetaking, prøvehåndtering og HMS ved håndtering av avløpsvann
  • kjenne til viktige momenter ved service av ulike typer minirenseanlegg – driftsparametere, målinger/analyser og observasjoner
  • kunne vurdere tilstand og drift av minirenseanlegg, samt kjenne til ytre faktorer som kan påvirke anleggenes funksjon

Kurset er tilegnet fagkyndige som skal gjennomføre service og vedlikehold av minirenseanlegg og som trenger personsertifisering for dette, men kan også være av interesse for andre aktører.

For ytterligere informasjon om kurset, link til påmelding og foreløpig kursprogram, se NMBUs nettside for etter- og videreutdanningskurs.

På bildet: Arild Eikum – en av lærerne på kurset for service av minirenseanlegg

Artikkelen er skrevet av Arve Heistad, NMBU, Guro Randem Hensel, NIBIO og Gjertrud Eid, Norsk Vann

Relaterte nyhetssaker

Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Hvem har ansvar for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg? Er det vannverket, brannvesenet, bygningseier eller bruker? Dette og andre relevante spørsmål om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg får du svar på hvis du melder deg...

les mer
NoDig metode kurs – nettkurs 23.-24. mars

NoDig metode kurs – nettkurs 23.-24. mars

Er du interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig? Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT, NoDig metode kurs. Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk...

les mer
Elektro for ikke-elektrikere

Elektro for ikke-elektrikere

Det begynner å bli en stund siden Norsk Vann sist arrangerte elektrokurs, og det er derfor gledelig å konstatere at vi fikk gjennomført årets første elektrokurs uten store forfall eller andre covid-utfordringer. Kurset Elektro for ikke-elektrikere ble meget raskt...

les mer
Kurs: Elektro for ikke-elektrikere 1.-2. mars

Kurs: Elektro for ikke-elektrikere 1.-2. mars

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget, 1.-2. mars på Ringsaker videregående skole. Målgruppen for kurset er personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår....

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet i minimum 6 måneder? Da er dette kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer