6255 3030 post@norskvann.no

Kurs: Elektro for ikke-elektrikere 27.-28. september

9. sep, 2022 | Kurs, Utdanning

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget, 27.-28. september på Ringsaker videregående skole. Målgruppen for kurset er personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår. Kurset er et obligatorisk grunnkurs for deltakelse på kurset “Elektrofagbevis for driftsoperatører”. Meld deg på her.

Kurset gir ikke automatisk rettigheter til å tre inn i rollen som instruert personell, men gir nødvendig bakgrunnskunnskap. Sammen med en teoretisk og praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, tilfredsstiller man kravet til kompetanse for utnevning til instruert person.

Med instruert personell forstås personer uten godkjent fagutdanning i elektrofag, som har fått nødvendig og dokumentert teoretisk og praktisk opplæring slik at personen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kan utføre nærmere definerte driftsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) tilhørende egen arbeidsgiver.

Instruert person kan ikke utføre inngrep eller måling i faste installasjoner. I praksis vil typiske arbeidsoppgaver for instruert person være resetting av motorvern og bytte av sikringer/tilbakestille effektbrytere opptil en definert størrelse. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Av innholdet kan nevnes:

Elektrostrøm i et VA-anlegg

 • Oppbygging av et forsyningsnett
 • Komponenter i et elektrisk anlegg – funksjon og virkemåte
 • Hovedtavler og styretavler
 • Måleinstrumenter
 • Kapslingsgrader

Instrumentering i et VA-anlegg

 • Viktige faktorer ved målinger
 • Strømning i rør
 • Måling av trykk
 • Temperaturmåling
 • Nivåmåling
 • Turtallsmåling
 • Styring og overvåking
 • Ventiler

Relaterte nyhetssaker

Elektro for ikke-elektrikere

Elektro for ikke-elektrikere

Det begynner å bli en stund siden Norsk Vann sist arrangerte elektrokurs, og det er derfor gledelig å konstatere at vi fikk gjennomført årets første elektrokurs uten store forfall eller andre covid-utfordringer. Kurset Elektro for ikke-elektrikere ble meget raskt...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet i minimum 6 måneder? Da er dette kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett – nytt kurs i september

Kurs i vann- og avløpsrett – nytt kurs i september

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen som jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset 21.-23. september for deg!...

les mer