6255 3030 post@norskvann.no

Krav til utførelse av VA-anlegg, med tilhørende veiledning

24. jun, 2021 | Høringer, Ledningsnett, Vannstandard

Vi ønsker dine innspill i en åpen høring om forslag på krav til utførelse av VA-anlegg, med tilhørende veiledning. Frist for innspill er fredag 10. september 2021.

Bakgrunn

Norsk Vann og rådet for Vannstandard arbeider med å utvikle de to produktene VA-norm og VA/Miljø-blader til ett nytt, helhetlig produkt.

Krav til utførelse

Forslag på krav til utførelse av VA-anlegg, med tilhørende veiledning, er utarbeidet av Norsk Vann. Kravene finner du her: 
Kravene er fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet. 
 • Kravene skal være tydelige og bestemte.
 • Kravene skal enten være «skal-krav» der det ønskes en bestemt løsning, eller «kan-krav» der det finnes flere forhåndsgodkjente løsninger.
 • Kravene må være leverandør- og produktuavhengige.
Veiledningsmateriellet gir forklaringer og gode svar på hvordan kravene kan innfris, fakta og annen relevant informasjon.
Vi er på jakt etter de kravene som skal være felles for hele landet. Vi håper du eller noen i din organisasjon har lyst til å lese og kommentere de foreslåtte kravene, med tilhørende veiledning, slik at vi sammen former de riktige kravene med god veiledning for framtiden. 
 
Send dine innspill til Astri Fagerhaug innen fredag 10. september 2021.

Status for arbeidet med vannstandarden

Norsk Vann og Rådet for Vannstandard jobber for fullt med det faglige innholdet som skal på plass i Vannstandard. Utvikling av den nye WEB-portalen foregår parallelt, og vi jobber med sikte på å lansere en første versjon av hjemmesiden i løpet av 2021.

Formål

Mål med det nye helhetlige produktet er å:
 • bidra til etablering av vann- og avløpsanlegg med god kvalitet, tilrettelagt for effektiv drift, med lang levetid
 • bidra til at kvaliteten er lik, uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører
 • ikke være til hinder for innovasjon
 • være et bidrag til at vannbransjen skal nå sine bærekraftmål
 • inneholde tydelige «skal-krav» til utbygging av vann- og avløpsanlegg
 • samle alle krav og veiledninger på ett sted, som er brukervennlig og enkelt å navigere i
 • bidra til kompetanseheving for vannbransjen og være et verktøy i utdanningssystemet
 • bli brukt i stor grad av samtlige målgrupper

Produktbeskrivelse

Det nye, helhetlige produktet skal bestå av en dynamisk nettside hvor alle krav til forvaltning, etablering og drift av vann- og avløpsanlegg er samlet. Produktet skal også bestå av beskrivelser og veiledning til hvordan kravene kan innfris, eller hvordan en oppgave kan utføres på en god måte. 
 
Det nye produktet skal bli et foretrukket verktøy hos kommunene og må følgelig ha høy kvalitet. Kommunene skal kunne bruke Vannstandard slik det foreligger på nettsiden. Det er likevel mulig for kommunen å legge inn egne, lokale bestemmelser, som erstatter eller supplerer kravene i vannstandarden.
 
Det er kommunen, både som myndighet og ledningseier, som er avsender av kravene som vil rettes til ulike målgrupper for det nye produktet. Utvikling av innholdet fra den eksisterende VA-normen med tilhørende VA/Miljø-blader prioriteres først. Det vil si krav fra kommunen som eier av det kommunale hovedledningsnettet. Denne høringen gjelder slike krav, se figuren nedenfor. Etter hvert skal vi arbeide med de øvrige VA/Miljø-bladene og nytt fagstoff.
Krav i Norsk Vannstandard

Gjennomføring

Alt som legges inn i det nye produktet skal kvalitetssikres og settes sammen i et mer digitalt og fremtidsrettet oppsett, for å passe inn på den nye hjemmesiden. Denne høringen er et ledd i kvalitetssikringen. Nedenfor er en illustrasjon som strukturerer krav til vann- og avløpsanlegg fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet i et nytt produkt:
Eksempler på struktur i Norsk Vannstandard

Relaterte nyhetssaker

Kurs innføring i NoDig-metoder i Bergen

Kurs innføring i NoDig-metoder i Bergen

Er du interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig? Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT,  kurset Innføring i NoDig-metoder 17. og 18. november. Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og...

les mer
Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

En nasjonal studie, kalt Trykkløsstudien, har som mål å redusere risikoen for at innbyggere skal få forbigående magesyke, som følge av reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Startskuddet for prosjektet går i disse dager, hvor 12 000 innbyggere får...

les mer
Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Vil du være med i Norsk Vanns faggruppe for materialer og materialbruk? Kanskje er du en av våre engasjerte medlemmer med kompetanse på ulike materialer og kjennskap til bruksområdene for ulike vann- og avløpsrør? Vi ønsker deg med på laget! Vi ønsker å komme i...

les mer
Løypemelding om Vannstandard

Løypemelding om Vannstandard

VA-norm og VA/Miljø-blader ble tidligere forvaltet separat, med ulike eierskap, driftsavtaler og abonnementsordninger. Nå er Stiftelsen VA/Miljø-blad opphevet, og Norsk Vann er i gang med å videreutvikle og forvalte de kjente produktene i fortsettelsen, frem mot det...

les mer
Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lagt ut informasjon om iverksetting av plan-og bygningslovens § 2-3 og tilhørende forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og...

les mer