6255 3030 post@norskvann.no

Konferansen Vann- og avløpsjus 24.-25. november

10. nov, 2021 | Arrangement, Jus

Konferansen Vann- og avløpsjus arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 24.-25. november, i tillegg til at den tilbys digitalt for de som ikke kan være fysisk til stede. Meld deg på nå så kan du begynne å glede deg til å høre mer om blant annet:

Problemstillinger knyttet til dokumentasjonen som kreves for at utbyggere har oppfylt vann- og avløpsetatens krav til stikkledninger.

Krav om forhåndsuttalelse for kommunale vann- og avløpstjenester
– Hva må dokumenteres før man får byggetillatelse?
Krav om dokumentasjon for ferdigstilt vann- og avløpsanlegg (stikkledning)
– Hva må dokumenteres før man får midlertidig brukstillatelse og ferdigattest?

Anne Maria Pileberg og Eyvind Andersen fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune tar oss gjennom dette temaet som avstedkommer mange spørsmål for kommunene.

Vi får også høre mer om kommunens ansvar og handlingsrom for å eie og drifte vann- og avløpsanlegg utenfor tettbebyggelser i henhold til vass- og avløpsanleggslova §§ 1 og 2, og koblingen mot utarbeidelse av kommunal reguleringsplan, samt praktiske utfordringer ved overtakelse av private vann- og avløpsanlegg. Her er det Guttorm Jakobsen og Trine Røysland fra advokatfirmaet Guttorm Jakobsen sammen med Dag Søvik fra Rauma kommune, som foredrar og deler sine tanker og erfaringer.

Toril Hofshagen fra NVE kommer også og forteller om det dramatiske kvikkleireskredet i Gjerdrum, og hvilke erfaringer NVE her gjorde seg og hva vi som jobber med vann og avløp særlig bør ta hensyn til i denne sammenhengen.

Dette og mye mer kan du glede deg til å høre mer om – se hele programmet og meld deg på NÅ! 

 

 

Relaterte nyhetssaker

NoDig-konferansen 2021

NoDig-konferansen 2021

Det blir sterkt fokus på bærekraft under årets digitale NoDig-konferanse i regi av SSTT. «Grøftefritt for vårt bærekraftige samfunn» er overskriften for konferansen som arrangeres 20. oktober. NoDig-konferansen er et viktig treff for NoDig-bransjen i Sverige og Norge,...

les mer
Vannberedskapskonferansen 2021

Vannberedskapskonferansen 2021

Norsk Vann inviterer, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal vannberedskapskonferanse 27.og 28. oktober. Beredskap innen vann- og avløpssektoren er tett knyttet til annen beredskap i kommunen og regionen. Samhandling og øving er helt...

les mer
Presentasjoner på Årskonferansen

Presentasjoner på Årskonferansen

Takk for sist på Norsk Vanns årskonferanse i Bergen! Nå er foredragene fra de ulike parallellene tilgjengelige for nedlasting. Det er dessverre kun foredragene som ble holdt fysisk i Bergen som blir lagt ut.

les mer