6255 3030 post@norskvann.no

Konferansen Vann- og avløpsjus 24.-25. november

10. nov, 2021 | Arrangement, Jus

Konferansen Vann- og avløpsjus arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 24.-25. november, i tillegg til at den tilbys digitalt for de som ikke kan være fysisk til stede. Meld deg på nå så kan du begynne å glede deg til å høre mer om blant annet:

Problemstillinger knyttet til dokumentasjonen som kreves for at utbyggere har oppfylt vann- og avløpsetatens krav til stikkledninger.

Krav om forhåndsuttalelse for kommunale vann- og avløpstjenester
– Hva må dokumenteres før man får byggetillatelse?
Krav om dokumentasjon for ferdigstilt vann- og avløpsanlegg (stikkledning)
– Hva må dokumenteres før man får midlertidig brukstillatelse og ferdigattest?

Anne Maria Pileberg og Eyvind Andersen fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune tar oss gjennom dette temaet som avstedkommer mange spørsmål for kommunene.

Vi får også høre mer om kommunens ansvar og handlingsrom for å eie og drifte vann- og avløpsanlegg utenfor tettbebyggelser i henhold til vass- og avløpsanleggslova §§ 1 og 2, og koblingen mot utarbeidelse av kommunal reguleringsplan, samt praktiske utfordringer ved overtakelse av private vann- og avløpsanlegg. Her er det Guttorm Jakobsen og Trine Røysland fra advokatfirmaet Guttorm Jakobsen sammen med Dag Søvik fra Rauma kommune, som foredrar og deler sine tanker og erfaringer.

Toril Hofshagen fra NVE kommer også og forteller om det dramatiske kvikkleireskredet i Gjerdrum, og hvilke erfaringer NVE her gjorde seg og hva vi som jobber med vann og avløp særlig bør ta hensyn til i denne sammenhengen.

Dette og mye mer kan du glede deg til å høre mer om – se hele programmet og meld deg på NÅ! 

 

 

Relaterte nyhetssaker

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer
Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer
Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Endelig kunne vi igjen gjennomføre et fysisk treff for ADK1 lærestedene. 30 lærere og rådsmedlemmer møttes til faglig og sosialt samvær 19. og 20. september. I det siste har lærestedsmøtene kun vært digitale møter, vi har ikke kunne møttes siden 2019. I løpet av...

les mer
Stord og Vossevangen vassverk til topps

Stord og Vossevangen vassverk til topps

I dagens semifinale i konkurransen «Norges beste drikkevann» var det Stord vassverk fra Stord kommune og Vossevangen vassverk i Voss kommune som stakk av med seieren i klassene for hhv. overflatekilder og grunnvannskilder. På bildet: Stolte vinnere. Fra venstre Ronny...

les mer
Filmer og foredrag fra Årskonferansen tilgjengelig

Filmer og foredrag fra Årskonferansen tilgjengelig

Foredragene og opptakene fra Norsk Vanns årskonferanse 2022 i Drammen er nå tilgjengelige. Du finner dem her: Foredragene Opptakene (forbeholdt de som deltok på konferansen, passord er tilsendt på epost) Filmene tas ned 9. oktober 2022, så pass på å se dem før...

les mer
Festkveld med prisutdelinger

Festkveld med prisutdelinger

Foto: Odd Borgestrand Under festmiddagen på Norsk Vanns årskonferanse tirsdag kveld var det mange som ble hedret for sin innsats for vannbransjen. Omdømmepris, Bærekraftpris samt prisen til Mest aktive person ble delt ut. I tillegg var det mange som skulle takkes av...

les mer
Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

Foto: Odd Borgestrand På tampen av Årskonferansens første dag var det nok en pris som skulle deles ut. Norsk Vanns egen benchmarkingsordning, bedreVANN, kårer hvert år Årets bedreVANN-kommune, og denne gang gikk prisen til Klepp kommune. Kommunen er årets kommune...

les mer