6255 3030 post@norskvann.no

Konferansen Vann- og avløpsjus 24.-25. november

10. nov, 2021 | Arrangement, Jus

Konferansen Vann- og avløpsjus arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 24.-25. november, i tillegg til at den tilbys digitalt for de som ikke kan være fysisk til stede. Meld deg på nå så kan du begynne å glede deg til å høre mer om blant annet:

Problemstillinger knyttet til dokumentasjonen som kreves for at utbyggere har oppfylt vann- og avløpsetatens krav til stikkledninger.

Krav om forhåndsuttalelse for kommunale vann- og avløpstjenester
– Hva må dokumenteres før man får byggetillatelse?
Krav om dokumentasjon for ferdigstilt vann- og avløpsanlegg (stikkledning)
– Hva må dokumenteres før man får midlertidig brukstillatelse og ferdigattest?

Anne Maria Pileberg og Eyvind Andersen fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune tar oss gjennom dette temaet som avstedkommer mange spørsmål for kommunene.

Vi får også høre mer om kommunens ansvar og handlingsrom for å eie og drifte vann- og avløpsanlegg utenfor tettbebyggelser i henhold til vass- og avløpsanleggslova §§ 1 og 2, og koblingen mot utarbeidelse av kommunal reguleringsplan, samt praktiske utfordringer ved overtakelse av private vann- og avløpsanlegg. Her er det Guttorm Jakobsen og Trine Røysland fra advokatfirmaet Guttorm Jakobsen sammen med Dag Søvik fra Rauma kommune, som foredrar og deler sine tanker og erfaringer.

Toril Hofshagen fra NVE kommer også og forteller om det dramatiske kvikkleireskredet i Gjerdrum, og hvilke erfaringer NVE her gjorde seg og hva vi som jobber med vann og avløp særlig bør ta hensyn til i denne sammenhengen.

Dette og mye mer kan du glede deg til å høre mer om – se hele programmet og meld deg på NÅ! 

 

 

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer
IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWAs spesialistgruppe innen «Water Safety Planning» inviterer til konferanse i Narvik 22.-24. juni 2022. Meld deg på innen 1. april for rimeligere konferanseavgift. Konferansen arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet i Narvik og Chalmers tekniska...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Under overskriften tidenes avløpssatsing presenterer Norsk Vann et program som omfatter arbeid med temaer innenfor fremmedvann/overvann, avløpsrensing og rensemetoder for kaldt klima, inkludert nitrogenfjerning, arbeid med utslippstillatelser, bruk av...

les mer