6255 3030 post@norskvann.no

Inviterer til samarbeid om karrieredager

2. des, 2022 | Rekruttering

Rekruttering av nok kvalifisert kompetanse til bransjen er en av de store utfordringene fremover. Å møte studenter på utdanningsinstitusjonenes karrieredager kan være et tiltak vel verdt innsatsen.

Arbeidsgivere i privat sektor har lenge kjent sin besøkelsestid når universiteter og høgskoler arrangerer karrieredager. Terskelen for kommune-Norge har vært noe høyere for å bruke tid og penger på å delta på disse.

Spørsmålet nå er om vi har råd til å la være.

Karrieredagene er fine møteplasser der studenter i ulike deler av utdanningsløpet sitt kan møte representanter fra arbeids- og næringslivsaktører som er relevante for deres kompetanseutvikling og fremtidige karriere. Her utvikles nettverk og bransjeforståelse, samarbeid om bachelor- og masteroppgaver, og muligheter for deltids- og sommerjobber underveis i studieløpet, i tillegg til rekruttering til faste stillinger etter endt utdanning. 

Vi må på banen!

Norsk Vann mener det er viktig for vannbransjen at også kommunene, IKS og kommunale foretak blir synlige på disse arenaene. Ellers vil vår del av bransjen gå tapende ut av konkurransen om kloke hoder og flittige hender, som skal sikre fremtidig utvikling og drift av den samfunnskritiske vann- og avløpssektoren. 

Kommunene må stille mannskap

Norsk Vann kan gjerne ta på seg å koordinere deltakelse fra kommunene på noen av de mest relevante karrieredagene. Men tidligere erfaringer Norsk Vann har gjort seg gjennom å forsøke å representere bransjen på karrieredager er at det er avgjørende at kommunene kan stille opp med folk til å bemanne standen. 

Det er kommunenes vann- og avløpsetater som best kan gi studentene innblikk i hvordan det er å jobbe i sektoren.

Fortell om variasjonene i oppgaver og bredden i kompetansebehovet, vær åpne for samarbeid om konkrete studentoppgaver, mulighetene for deltids- og sommerjobber, og eventuelle ledige stillinger i kommunen. 

I tillegg bør kommunene som stiller også kunne snakke mer generelt om mulighetene for jobb og karriere i vannbransjen på vegne av fellesskapet, som et ledd i å gjøre bransjen mer synlig og relevant. 

Koordinering

Norsk Vann kan stå for bestilling av standplass og koordinering av deltakelse, og vi har også rollups som kan brukes som bakgrunnsvegg. Den ene rollupen viser en lenke til ledige stillinger innen vann og avløp til enhver tid (Finn.no-søk på «vann og avløp»), samt markedsfører traineeVANN-ordningen.

I tillegg har vi noe generelt informasjonsmateriell om vannbransjen, t-skjorter og enkle giveaways som kan benyttes på standen. 

Kommunene kan også ta med seg noe materiell om de ønsker det og størrelsen på standen åpner for det.

Foreløpig oversikt over karrieredager vinter/vår 2023

Listen under er ikke uttømmende og vi vil veldig gjerne ha informasjon fra bransjen om andre karrieredager som kan være relevante for oss å ta med i betraktningen.

  • 24. – 26. januar: IV-dagene NTNU Gløshaugen, for ingeniør- og IKT-studenter primært, men åpent for alle – Mer info: https://ivdagene.no/ 
  • 1. februar: USN Porsgrunn – Arrangeres av ingeniørenes linjeforening
  • 8. februar:  NMBU Ås, for alle studentgrupper – Arrangeres av Næringslivsutvalget ved NMBU, frist 25. januar. Mer info: www.nunmbu.no
  • 8. februar: UiA Karrieredagen, Grimstad – alle studentgrupper
  • 8. mars: Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde – Ingeniørutdanning, stand og speed-dating
  • Mars: NTNU Øya, Bioingeniørstudentenes dag for utdanningsområdene Medisin- og helsefag, Biologi og biokjemi, Industriell kjemi og bioteknologi – Arrangeres av Nucleus linjeforening, dato ikke satt

Mange av de større karrieredagene ved universiteter og høgskoler er lagt til høstsemesteret. Vi kommer tilbake til disse mot sommeren.

Ønsker din kommune å være med på et opplegg for å delta på slike karrieredager, enten i ditt distrikt eller ved de relevante utdanningsinstitusjonene, så gi oss beskjed. Uten forpliktende deltakelse fra kommunene kan vi ikke benytte disse arenaene. 

Kontaktpersoner:
portrett Frode Skår

Frode Skår
Kommunikasjonsrådgiver
Mob: 991 27 175

Ingrid

Ingrid Holøyen Skjærbakken
Rådgiver
Mob: 901 71 452

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer
VA-yngres årsseminar i Ålesund

VA-yngres årsseminar i Ålesund

VA-yngre har åpnet for påmeldingen til sitt årsseminar i Ålesund 24.-25. april. Seminaret har fått tittelen «Rise of the machines» med digitalisering som en rød tråd. Tradisjonen tro blir det spennende foredrag, kulturell mingling, nye venner og kunnskapsrike...

les mer
Bli traineebedrift? En unik mulighet for bransjen

Bli traineebedrift? En unik mulighet for bransjen

I høst hadde traineeVANN opptak til kull 10. Ni traineer har takket ja til å være vannbransjens neste traineekull og være med i spennende løp i Trøndelag, Vestland, Rogaland, Agder, Buskerud, Akershus og Østfold. traineeVANN ser frem til å vise vannbransjen flere...

les mer
Vi søker juridisk rådgiver

Vi søker juridisk rådgiver

Norsk Vann søker etter juridisk rådgiver som kan ivareta og utvikle vårt juridiske medlemstilbud og bidra til at det utvikles hensiktsmessige rammebetingelser for vannbransjen. Vi er en offensiv gjeng som brenner for faget og vår visjon "Rent vann – vår fremtid". Vi...

les mer
«For få velger ingeniørutdanningene!»

«For få velger ingeniørutdanningene!»

-Hele 3 av 4 av våre masterkandidater får jobb i løpet av siste studieår. Grunnen er at for få velger ingeniørutdanningene, sier Roald Kommedal, førsteamanuensis ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi ved Universitetet i Stavanger. Tidligere i vår var...

les mer