A195 - Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer for VA-anlegg

rapport195_2013
kr 320 pr stk,-

Rapportnr: 195 - 2013

Utgivelsesdato: 11- mars 2013

Forfattere: Martin Gilje Jaatun, Jon Røstum og Stig Petersen

 

Driftskontrollsystemer (DKS) som brukes til å styre og overvåke VA-systemene er en viktig del av infrastrukturen. Økende bruk av IKT innen drift av VA-systemer har gitt store muligheter for bedre overvåkning og styring, og derav økt effektivisering, pålitelighet og produktivitet, men har samtidig gjort VA-sektoren mer sårbar for nye typer trusler.
Veiledningen har som mål å peke på uønskede hendelser som kan oppstå i DKS og gi konkrete råd og anbefalinger til tiltak som kan gjøre DKS og bruken av disse enda sikrere.
Web Analytics