Faktaark vann

Norsk Vann har utviklet et sett faktaark om ulike problemstillinger og temaer innenfor drikkevannsfeltet. Faktaarkene er basert på eksisterende kunnskap, og vi har fått verdifulle innspill til arbeidet fra myndigheter og andre kompetansemiljøer.

V1 Kloreringsbiprodukter i drikkevann
V2 Parasitter i drikkevann
V3 UV-biprodukter i drikkevann
V4 Korrosjonsprodukter i drikkevann
V5 Hormonhermere i drikkevann
V6 Legionella-bakterier i vann
V7 Asbest i drikkevann
V8 Indikatorbakterier i drikkevann
V9 Sykdomsfremkallende bakterier i drikkevann
V10 Lukt og smak på drikkevann

Utskrift

Web Analytics