Vann anbefales som drikke

Ernæringsrådet har ferdigstilt rapporten "Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer" og overlevert den til Helsedirektoratet. Det er gitt 13 kostråd til befolkningen, hvorav kostråd 9 anbefaler vann som drikke.

Rapport og faktaark om de nye kostrådene kan lastes ned fra Helsedirektoratets hjemmesider. Kostråd 9 er følgende:

"Vann anbefales som drikke

  • Vann anbefales for å dekke en stor del av væskebehovet. Dette gjelder både vann fra springen, vann på flaske og mineralvann (kun vanlig mineralvann, ikke søte leskedrikker og brus).
  • Vann fra springen og de fleste typer mineralvann inneholder ubetydelige mengder natrium (salt), men noen typer mineralvann kan inneholde betydelige mengder natrium (se råd 11).
  • Skummet melk og ekstra lettmelk kan med fordel inngå som drikke i et helhetlig kosthold for å sikre et tilstrekkelig inntak av kalsium og jod (se råd nr. 6).
  • Inntak av alkohol anbefales ikke.
  • Inntak av drikke med tilsatt sukker, som brus og saft, bør begrenses (se råd nr. 2 og 10).
  • Fruktjuice kan inngå som del av anbefalingene for frukt, bær og grønnsaker (se kostråd nr. 3). Et høyt inntak av fruktjuice bør imidlertid unngås.
  • Inntak av sure drikker (med lav pH), som for eksempel brus og saft med sukker eller kunstig søtningsstoffer og juice, bør begrenses utenom måltider."

I rapporten som ligger til grunn for kostrådene, er det redegjort nærmere for vannets betydning for kroppens funksjoner. Det er videre drøftet sammenheng mellom vanninntak og helse. Det er også gitt noen synspunkter på hva som kan være riktig vanninntak i befolkningen.

Norsk Vann har arbeidet gjennom flere år for å få økt oppmerksomhet i norske fagmiljøer, herunder Ernæringsrådet, om vannets helsemessige og ernæringsmessige betydning. Norsk Vann er glad for at vannet nå har fått sin rettmessige plass i de nye kostrådene til befolkningen. Se bl.a. Norsk Vanns høringsuttalelse til kostrådene her. Norsk Vann vil jobbe videre for å påvirke til mer kunnskapsoppbygging i norske fagmiljøer om sammenheng mellom vanninntak og helse.

Utskrift

Web Analytics