Samfunnskomitéen

Samfunnskomitéen består av 9 medlemmer valgt av årsmøtet. Sekretærer for komitéen er Thomas Langeland Jørgensen og Elin Riise, Norsk Vann.

Komitéen har følgende ansvarsområder:

 • Generelle rammevilkår for vannbransjen
 • Organisering
 • Økonomi
 • Måle- og styringssystemer (bedreVANN)
 • Mediestrategi, omdømme og synlighet
 • Utdanning og rekruttering
 • Jus og forvaltning
 • Kundekontakt

Hovedoppgaver for komitéen er å arbeide innenfor ovennevnte ansvarsområder med:

 • Strategier
  • Omsette Norsk Vanns strategiplan til handling
  • Påvirke fremtidige strategier for vannbransjen
 • Kompetanse
  • Herunder foreslå prosjekter, anbefale deltakere i styringsgrupper/referansegrupper for prosjekter, bidra i prosess om nye satsingsområder
 • Formidling, synliggjøring og erfaringsoverføring
  • Herunder arrangere ca. 2 Norsk Vann fagtreff årlig
 • Bidra med stoff til Vannspeilet og hjemmesider
 • Regelverk og påvirkning av rammebetingelser
  • Herunder gi innspill til relevante høringsuttalelser/Position Papers samt kunne delta på møter med myndigheter/Stortinget

Komitéen har forøvrig et ansvar for:

 • 2 repr. i EurEau kommisjon 3 (Kari E. Fagernæs og Elin Riise)
 • Ved reoppnevning, foreslå repr. til Nasjonalt brukerforum for vannbransjen
 • Samarbeide med Tekna om årlig jus-konferanse og organisering/økonomi-konferanse
 • Informasjonsutveksling med årlig IKS-møte og VASK-møte

Utskrift

Web Analytics