Redusert gebyr med midler fra selvkostfond

 
penger2

For å avhjelpe akutte økonomiske problemer hos sine innbyggere og næringsliv, har flere kommuner vurdert å redusere gebyrsatsene for vann og avløp for enkeltstående terminer. Mange kommuner har fondsmidler, som normalt skal utjevne gebyrbelastningen for abonnentene fra år til år. Det er ikke noe i veien for at kommunen kan benytte disse fondsmidlene til å redusere gebyrsatsene for en eller flere terminer.

En slik endring av gebyrsatsene midt i året, krever at kommunestyret endrer satsene i gebyrregulativet. Det forutsetter også at kommunene ikke har fastsatt lokale gebyrbestemmelser som hindrer denne type endringer. Kommuner som i sin lokale forskrift har begrenset adgangen til å endre gebyrsatsen i løpet av året, må endre forskriften, før de kan endre satsene i gebyrregulativet.
 
 

Utskrift

Web Analytics