Fritidsbolig: Ingen rett til nedsatt vann- og avløpsgebyr

hytte ill

Etter utbruddet av korona har noen kommuner fått henvendelse fra abonnenter der de enten forutsetter eller krever at vann- og avløpsgebyret reduseres eller bortfaller for den tiden myndighetene opprettholder forbudet mot opphold på fritidsbolig i annen kommune enn hjemkommunen.

Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn av de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av fritidsboligen. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.

Norsk Vann antar at det på kort sikt ikke kan påregnes store reduksjoner i kostnadene med å levere vann- og avløpstjenester til hytteområdene. Det vil derfor ikke være grunnlag for reduksjon av de vedtatte gebyrer for 2020.

Norge og resten av verden befinner seg nå i en situasjon der det er ett hovedfokus; nemlig å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. Dette er definert av nasjonale myndigheter som en dugnad som alle aktører må bidra til, om målet skal nås. I en slik dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidsbolig i annen kommune enn hjemkommunen er en slik ulempe som må påregnes i en slik krisesituasjon landet nå befinner seg i. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidsboligene ikke kan benyttes som normalt. Det er derfor heller ikke naturlig at kommunen som leverandør skal kompensere for de ulemper en bruksnekt medfører for eier av fritidsboligen.

Utskrift

Web Analytics