Organisasjonsstruktur

Styre

Norsk Vanns styre består av 6 representanter og 3 vararepresentanter som velges av eierne på årsmøtet. Styrets oppgaver reguleres av § 15 i vedtektene.

Fagkomitéer

Fagkomitéene i Norsk Vann skal tilrettelegge for samhandling med medlemmene, og medlemmene seg imellom. Hovedoppgavene for fagkomitéene vil ligge innenfor følgende områder:
• Strategier
• Kompetanse
• Formidling og synliggjøring
• Erfaringsoverføring
• Regelverk og påvirkning av rammebetingelser

Kursutvalg

Styret oppnevner et kursutvalg med av 5 representanter for eierne. Kursutvalget bistår sekretariatet i gjennomføring av vedtatt kursstrategi, samt utgjør for øvrig en referansegruppe for det løpende arbeidet med kursgjennomføring.

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene i Norsk Vann skal jobbe med aktuelle og situasjonsbestemte problemstillinger som krever svar innenfor en avgrenset tidsramme. Dette vil oftest være tverrfaglige eller overordnede oppgaver, men kan også være faglige tema som ikke hører naturlig inn under komiteenes oppgaver, eller som komiteene ikke har kapasitet til å arbeide med. Arbeidsgruppene har klart definerte oppgaver og en funksjonstid som avgrenses til den tiden det tar å svare på oppgaven, vanligvis maksimalt 2 år. Medlemmene i arbeidsgruppene har et gjensidig ansvar for å produsere nødvendig materiale. Arbeidsgruppene har rett til å foreslå prosjekter i Norsk Vanns prosjektsystem hvis oppgaven viser seg å ha en slik karakter at det er behov for utredning utover det gruppen selv har kapasitet til.

Her finner du oversikt over arbeidsgruppene i Norsk Vann.

organisasjonskart2019

De tillitsvalgte

Norsk Vanns styre

Robin Martin Kåss, Porsgrunn kommune (leder)
Morten Finborud, Hias IKS (nestleder)
Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune
Randi Erdal, Bergen kommune
Hilde Sandstedt, Rana kommune
Magne Lorentzen, Vannassistansen i Vest-Agder

Vararepresentanter:

1. Kjell Øyvind Pedersen, IVAR IKS
2. Anna Maria Aursund, Oslo kommune
3. Geir Helø, Tromsø kommune

Sekretær er Thomas Breen, Norsk Vann.

Vannkomitéen

Per Øystein Funderud, Asker kommune (leder)
Paula Hannele Pellikainen, Bergen Vann KF (nestleder)
Ane Hansen Kjenseth, Oslo kommune
Ståle Enge, Bodø kommune
Tor Håkonsen, Multiconsult
Elleke Bergersen-Wartena, Kvæfjord og Harstad kommune
Geir Richard Hansen, Narvik Vann KF
Dag Søvik, Rauma kommune

Sekretær er Kjetil Furuberg, Norsk Vann

Avløpskomitéen

Mai Riise, Hias IKS (leder)
Jarle Furre, Stavanger kommune (nestleder)
Helge Eliassen, Oslo kommune
Kristine Akervold, Bergen kommune
Fred Magne Johansen, Tromsø kommune
Kim Paus, Asplan Viak
Elin Tangen, Driftsassistansen i Buskerud/Gol kommune
Kristian Losnegård Karlsen, Sogndal kommune
Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune

Sekretær er Arne Haarr, Norsk Vann

Samfunnskomitéen

Magnar Sekse, Bergen kommune (leder)
Veronika Wæraas, GIVAS IKS (nestleder)
Michal Forland, Sund VA/DIHVA
Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold
Sylvei Holt, Aurskog-Høland kommune
Elisabeth Syversen Mæhlum, Moss kommune
Tone Haave Killingland, Sandnes kommune
Cecilie Bråthen, Oslo kommune
Per Inge Lyngvær, Narvik Vann KF

Sekretær er Thomas Langeland Jørgensen, Norsk Vann

Valgkomiteen

Sigurd Grande, Oslo kommune (leder)
Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune
Trude Rostrup Bertnes, Narvik Vann KF/Driftsassistansen for Nordre Nordland

Kursutvalget

Fra IKS/KF/AS
Bjarne Ulvestad, FjellVAR AS
Fra driftsassistansene
Magne Lorentzen, Kristiansand kommune
Fra små/mellomstore kommuner
Geir Baustad, Stjørdal kommune
Fra VASK- kommunene
Bjørn Rosseland, Oslo kommune VAV
Fra undervisningsinstitusjoner
Rune Wiggen, Christian Thams fagskole

Sekretær er Marit Skjel, Norsk Vann

Utskrift

Web Analytics