Kronikk: Rent vann har sin pris

Staten må bidra tyngre i det norske vann-samarbeidet, skriver Norsk Vann i en kronikk på Verdens Vanndag.

I dag, 22. mars, markeres Verdens Vanndag over hele verden under parolen vannsamarbeid. Behovet for økt samarbeid om vann gjelder både globalt og her hjemme på berget, for å sikre rent vann i springen og rent vann i naturen.

I følge SSB vil den norske befolkning øke med 1 millioner innbyggere innen 2030. Dette er bare mulig dersom ny infrastruktur for vann og avløp bygges ut for å møte veksten. Samtidig er mye av ledningsnettet modent for utskifting, og det er behov for investeringer for å håndtere klimaendringer og økte krav til kvalitet og sikkerhet.

Som Dagsrevyen omtalte for et par uker siden, er det i en ny rapport fra Norsk Vann beregnet investeringsbehovet for vann- og avløpssektoren. Det er estimert et investeringsbehov på om lag 200 mrd. kr for å oppnå akseptabel standard på vann- og avløpsanleggene i dag, og et ytterligere investeringsbehov på 290 mrd. kr frem til 2030. Av de til sammen 490 mrd. kr, gjelder 310 mrd. kr investeringer i kommunale anlegg og 180 mrd. kr investeringer i huseiernes egne anlegg.

Kommunene og huseierne står altså overfor store utfordringer, og staten må bidra med sitt. Norsk Vann oppfordrer Regjeringen til å samarbeide tyngre med vann- og avløpsbransjen i kommunene og bidra til den nasjonale vannsatsingen vi må i gang med. Jo lenger vi venter med investeringene, jo større del av regningen skyver vi over til barn og barnebarn, og jo større risiko vil det bli for forurenset drikkevann og badevann.

Det er på tide med et sterkt kommune-stat samarbeid for å sikre rent vann i springen og naturen fremover. Ha en god vanndag!

Utskrift

Web Analytics