Pressemelding: Vannverkene tar sikkerhet på alvor

ROS knapperVannverkene står overfor stadig nye utfordringer, men beredskapsevnen blir også stadig bedre, mener bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Samtidig er det behov for å videreutvikle hjelpemidlene som vannverkene har til rådighet.

Samfunnet er helt avhengig av at vannverkene leverer nok vann og godt vann til alle døgnets tider. Mattilsynet publiserte 18. mai resultater fra en tilsynsaksjon som ble gjennomført i 2016, der de vurderte vannverkenes beredskap. Hele 75 % av vannverkene fikk beskjed om å forbedre sine rutiner.

 - De fleste kommunalt eide vannverk har beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser. Mattilsynets tilsynsaksjon viser at det er behov for å oppdatere planene og ha hyppigere beredskapsøvelser, sier direktør Toril Hofshagen i bransjeorganisasjonen Norsk Vann. 

Mattilsynets tilsynsrapport viser at de fleste vannverk har god kontroll på tekniske forhold som driftskontrollsystemer, kontroll av fysisk adgang, strømforsyning og varslingsrutiner. Samtidig er trusselbildet for vannverkene i utvikling, i likhet med for annen kritisk infrastruktur i samfunnet. Det er derfor stadig behov for å øke sikkerheten og beredskapsevnen.

 - Det jobbes blant annet med å styrke sikkerheten i IKT-systemene og gjøre vannverkene enda bedre sikret mot ondsinnede handlinger, forteller avdelingsleder Kjetil Furuberg i Norsk Vann. – Det som var akseptabel sikkerhet for bare 2-3 år siden, holder ikke lenger. Vannverkene må legge lista stadig høyere. 

Vannverkenes bransjeorganisasjon erfarer at det er viktig med et godt samarbeid mellom helse- og beredskapsmyndighetene og vannverksbransjen for å kunne lykkes i dette arbeidet. Et nytt tilbud kalt «Nasjonal vannvakt» ble lansert i mars i år. Dette er en døgnbemannet rådgivingstelefon for vannverk ved krisehendelser, som driftes av Folkehelseinstituttet med bistand fra vannverkspersonell.  

 - Vannverkene har selv ansvaret for sin sikkerhet og beredskap, men trenger støtte i dette krevende arbeidet. Godt veiledningsmateriell og tilbud som «Nasjonal vannvakt» bidrar til å styrke vannverkenes beredskap, forteller Toril Hofshagen. 

 

Utskrift

Web Analytics