Gravereglement for kommuner

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) har laget et utkast til gravereglement som vil bli foreslått vedtatt og gjort gjeldende for norske kommuner. Norsk Vann berømmer initiativet, men har i en høringsuttalelse påpekt en rekke forbedringspunkter og behov for en grundigere prosess for å utvikle et balansert reglement. Høringsuttalelsen er utarbeidet i samråd med  Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen.

Her kan du lese høringsuttalelsen.

Utskrift

Web Analytics