Behov for mer statlige midler på vannområdet

Det er behov for økte statlige midler til en satsing på drikkevann, vannforvaltning og klimatilpasning, var Norsk Vanns hovedbudskap i Stortingets høringer av statsbudsjettet for 2015. Det ble også gitt innspill til den nye biogass-strategien som ble lagt frem sammen med budsjettforslaget.

Torsdag 6. november deltok Norsk Vann i to relevante høringer i Stortinget av statsbudsjettet 2015.

I helse- og omsorgskomiteens høring av budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet var Norsk Vanns hovedbudskap følgende:

Norsk Vann anmoder komiteen om å øremerke 15 mill. kr til en statlig satsing på drikkevannet, da det er avgjørende for folkehelsen og for gjennomføring av nye, nasjonale mål under «Protokoll om vann og helse".

Norsk Vanns skriftlige høringsinnspill kan lastes ned her. Høringen kan spilles av fra Stortingets videoarkiv. Norsk Vanns innlegg er ca. kl. 22:30 inn i opptaket.

I energi- og miljøkomiteens høring av budsjettforslaget for Klima- og miljødepartementet var Norsk Vanns hovedbudskap følgende:

Norsk Vann ber komiteen:

  • styrke budsjettet for 2015 med 40 mill. kr til overvåking samt 20 mill. kr til vannforvaltningsarbeidet, herunder finansiering av prosjektledere lokalt og utredning av incentiver for kommunale avløpsanlegg og spredte avløp med urimelig høyt kostnadsnivå
  • øke bevilgningene til klimatilpasningstiltak, herunder øremerke minst 4 mill. kr til lovutvalget på overvannsområdet samt sørge for en betydelig økning av tilskuddsordningen for utredning og nettverk for klimatilpasningstiltak i kommunene
  • hensynta våre innspill i sine kommentarer til budsjettforslaget på biogassområdet

Norsk Vanns skriftlige høringsinnspill kan lastes ned her. Høringen kan spilles av fra Stortingets videoarkiv. Norsk Vanns innlegg er ca. kl. 13:30 inn i opptaket.

Utskrift

Web Analytics