Innspill til standard om avstandskrav for ledninger i grunnen

Ny Norsk Standard om avstandskrav for ledninger i grunnen vil bli et viktig verktøy for bedre samordning av ledningsarbeider, men må fortsatt forbedres på en rekke punkter før den utgis. Norsk Vann har avgitt en høringsuttalelse i samråd med Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen.

Norsk Vann har vært aktiv i initieringen av et standardiseringsarbeid for bedre samordning av ledninger i grunnen. Se tidligere omtale av arbeidet her. Standarden vil være et svært viktig verktøy for bedre samordning av ledninger i grunnen.

Forslag til ny Norsk Standard om avstandskrav mellom ledninger i grunnen har vært ute på formell høring. Norsk Vann har avgitt en høringsuttalelse til forslaget, i samråd med Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen. Uttalelsen peker på en rekke forbedringspunkter og kan lastes ned her i form  av brev med to vedlegg:

Høringsuttalelse – brev

Høringsuttalelse – vedlegg 1

Høringsuttalelse – vedlegg 2

 

Utskrift

Web Analytics