Foreløpige innspill til standard om avstandskrav for ledninger i grunnen

Standard Norge har hatt internhøring av forslag til standard om avstandskrav for ledninger i grunnen. Norsk Vann har avgitt en uttalelse basert på synspunkter fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen. Åpen høringsprosess blir kjørt når endelig standardforslag foreligger.

Norsk Vann har vært aktiv i initieringen av et standardiseringsarbeid for bedre samordning av ledninger i grunnen. Se tidligere omtale av arbeidet her.

Som del av referansegruppen for standardiseringsarbeidet, har Norsk Vann fått utkast til standard om avstandskrav på en rask, intern høringsrunde. Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen har vært ressursgruppe for Norsk Vanns uttalelse, som kan lastes ned her i form av brev og vedlegg.

Norsk Vann har tatt forbehold om at vi vil invitere alle medlemmer til å gi innspill når forslag til standard kommer på offisiell høring, og at vi kan ha nye uttalelser å komme med i den anledning.

Utskrift

Web Analytics