Støtter unntak for kvikksølv i produktforskriften

Norsk Vann støtter forslaget om unntak for forbudet for kvikksølv i produktforskriften, noe som vil gi større forutsigbarhet og redusere den administrative belastningen i forbindelse med søknad om dispensasjon.

I en høringsuttalelse til Miljødirektoratet støtter Norsk Vann forslaget om unntak fra forbudet for spesifiserte bruksområder for kvikksølv og kvikksølvforbindelser som analysekjemikalier.

Siden kvikksølvforbudet trådte i kraft i 2007 har det det ikke lykkes laboratoriene å utvikle sikre analysemetoder for bestemmelse av KOF-innholdet i prøver av avløpsvann uten bruk av kvikksølvsulfat. KOF-bestemmelse av avløpsvann gjøres i dag bl.a. ved hjelp av spektrofotometer, men i forkant tilsettes prøven bl.a. kvikksølvsulfat. Alternativer uten kvikksølvsulfat har blitt utprøvd, men disse har ikke gitt stabile analyseresultater.

Les Norsk Vanns høringsuttalelse her:

Se også Miljødirektoratets omtale av saken her.

 

Utskrift

Web Analytics