Finansiere tømmestasjoner for bobiler via avfallsgebyret

I en høringsuttalelse til Miljødirektoratet ber Norsk Vann om at det i forbindelse med endringer i Forurensningsloven § 34 samtidig tas inn presiseringer som klargjør kommunenes adgang til å bruke avfallsgebyret til å finansiere etablering og drift av anlegg for tømming av avløp fra bobiler, fritidsbåter m.m.

Miljødirektoratet foreslår en endring i Forurensningsloven med hensyn på kommunenes anledning til å kreve gebyr for å rydde opp forsøpling på offentlige plasser og utesteder, samt til oppsetting og tømming av avfallsbeholdere. Norsk Vann ønsker en presisering av at dette også skal gjelde etablering og drift av tømmestasjoner for bobiler, fritidsbåter m.m.

Les Norsk Vanns høringsuttalelse her.

Utskrift

Web Analytics