Viktig med statlig drikkevannssatsing

Det er behov for statlige midler til en satsing på drikkevannet som vårt viktigste næringsmiddel. Det var Norsk Vanns hovedbudskap i helse- og omsorgskomiteens høring av statsbudsjett 2014. I Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon er det foreslått å stryke de 15 mill. kr som opprinnelig var avsatt til en drikkevannssatsing.

Torsdag 14. november deltok Norsk Vann i helse- og omsorgskomiteens høring av budsjettforslag 2014 for Helse- og omsorgsdepartementet.  Norsk Vanns hovedbudskap var følgende:
 
«I forslag til statsbudsjett 2014 for Helse- og omsorgsdepartementet, kap. 711 post 21, var det lagt opp til en bevilgning på 15 mill. kr til statlige myndigheters innsats for bedre drikkevann i Norge. I tilleggsproposisjonen er denne bevilgningen foreslått strøket. Norsk Vann anmoder komiteen om å opprettholde 15 mill. statlige kr til satsing på vårt viktigste næringsmiddel, da det er avgjørende for kvaliteten på drikkevannet fremover at statlige myndigheter bidrar med kunnskapsutvikling og incentiver på området. 15 mill. statlige kr er en dråpe i havet sammenliknet med de 490 mrd. kr som vannbransjen står overfor av investeringsbehov frem til 2030 - og eksempelvis sett i forhold til den statlige satsingen på en annen infrastruktursektor; samferdsel. Bruk 15 mill. statlige kr på vårt viktigste næringsmiddel – og få mangedoblet avkastning i form av lavere sykefravær og bedre folkehelse!»
 
Norsk Vanns skriftlige høringsinnspill kan lastes ned her.
 
Høringen kan spilles av fra Stortingets videoarkiv.

Norsk Vanns innlegg er ca. kl. 95:10 inn i opptaket.

 

Utskrift

Web Analytics