Viktig med nasjonale mål om vann og helse

Norsk Vann er positive til helse- og miljømyndighetenes forslag til nasjonale mål om vann og helse, men mener det er nødvendig å klargjøre status for måldokumentet nærmere, samt ha mål og tiltak som er relevante og tilstrekkelig konsekvensutredet.

Mattilsynet har hatt på høring dokumentet «Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse».

I Norsk Vanns høringsuttalelse av 31.05.2013 understrekes det at nasjonale mål om vann og helse vil bidra til styrket oppmerksomhet og innsats på et viktig samfunnsområde.

Det er imidlertid viktig å klargjøre hensikt med og status for måldokumentet nærmere, herunder hvordan målene skal speiles i sektorregelverket. Det er også nødvendig med mer grundige konsekvensanalyser av ulike mål og tiltak.

Norsk Vann har en rekke konkrete forslag til endringer i måldokumentet, som vil være nødvendig for at målene skal oppleves som relevante og realistiske for vann- og avløpsbransjen.

Norsk Vanns høringsuttalelse er på hele 17 sider og kan leses i fulltekst her

Uttalelsen har vært til behandling i komiteer og relevante arbeidsgrupper i Norsk Vanns organisasjon.

Utskrift

Web Analytics