Insisterer på forbud mot vannscooter på drikkevannskilder

Norsk Vann opprettholder sin anmodning om at revisjon av småbåtlov og vannscooterforskrift må ivareta drikkevannshensynet, i uttalelse til Miljøverndepartementets 2. høringsrunde av endret regelverk. Norsk Vann oppfordrer til dialog mellom miljømyndigheter og drikkevannsmyndigheter i saken.

Miljøverndepartementet har hatt på høring forslag om endring i vannscooterforskriften, på bakgrunn av at ESA mener at eksisterende norsk regelverk er i strid med EØS-avtalen. Tilsvarende høring tidligere i 2013 gjaldt endringer i småbåtloven, som hjemmelslov for vannscooterforskriften.

Norsk Vann ba i 1. høringsrunde departementet om å endre lovforslaget, slik at drikkevannshensyn blir sikret mot vannscooterkjøring på samme måte som verneområder.

I 2. høringsrunde gjentar imidlertid departementet sin antakelse om at drikkevannsforskriften § 4 vil gi tilfredsstillende beskyttelse for drikkevannskilder, og at det derfor ikke behøver reguleres i småbåtlov og vannscooterforskrift. Dette til tross for at Norsk Vann har begrunnet hvorfor drikkevannsforskriften ikke anses tilstrekkelig.

I uttalelse til 2. høringsrunde gjentar derfor Norsk Vann hvorfor det er nødvendig med generell beskyttelse av drikkevannskilder i småbåtlov og vannscooterforskrift. Norsk Vann oppfordrer til nærmere dialog mellom Miljøverndepartementet og  Helse- og omsorgsdepartementet og Mattilsynet, slik at behovet for beskyttelse av drikkevannskilder blir tilstrekkelig ivaretatt i det statlige regelverket.

Norsk Vanns uttalelse kan leses i sin helhet her.

Utskrift

Web Analytics