Drikkevannskilder må synliggjøres i regionale arealplaner

Norsk Vann ber Miljøverndepartementet om at drikkevannskilder m/nedbørfelt synliggjøres som en egen hovedkategori i regionale arealplaner.

Miljøverndepartementet har hatt på høring forslag til ny «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan. Del 2.2 – Spesifikasjon for tegneregler, regionale arealplaner».

Kun statlig nivå og fylkesnivå var invitert til å avgi høringsuttalelser til dette forslaget, men Norsk Vann har likevel engasjert seg med en kort uttalelse på vegne av vann- og avløpssektoren i kommunene.

Norsk Vann påpeker i sin uttalelse at det er viktig å få synliggjort drikkevannskilder m/nedbørfelt i regionale arealplaner. Norsk Vanns uttalelse kan leses her.

Utskrift

Web Analytics