Behov for økt statlig koordinering

Toril Hofshagen og Einar Melheim i StortingetI Stortingets høring av stortingsmeldingen om stat og kommune, pekte Norsk Vann på forbedringsbehov i den statlige styringen og dialogen med vann- og avløpssektoren. Stortingsrepresentantene viste interesse for temaet og stilte gode spørsmål til Norsk Vann.

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget arrangerte 20. mars høring av stortingsmeldingen "Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune – styring og samspel", som Kommunal- og regionaldepartementet har lagt frem.

Norsk Vann holdt innlegg under høringen, der vi hilste debatten om forholdet mellom stat og kommune velkommen. Norsk Vann pekte på at stortingsmeldingen som er lagt fram, er holdt på et overordnet nivå, og at det i liten grad er gått inn på de spesifikke utfordringene for den enkelte kommunale tjenestesektor. Norsk Vann gjorde derfor komiteen oppmerksom på en del særskilte forhold ved statens styring av kommunesektoren på vann- og avløpsområdet, og presenterte forslag til hvordan meldingen kan følges opp med konkrete tiltak. 

Norsk Vanns forslag var knyttet til:

  • Økt statlig koordinering og ansvarsavklaring
  • Økt påvirkning av rammebetingelser fra EU
  • Utredning av konsekvenser for kommunesektoren
  • Vann og avløp som utviklingsområde

Norsk Vanns skriftlige innlegg til komitehøringen kan lastes ned her i fulltekst. (pdf 79kb)

Det var flere gode spørsmål til Norsk Vanns innlegg fra representanter i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Opptak av høringen kan spilles av fra Stortingets videoarkiv (Norsk Vanns innlegg er ca. 144:30 inn i sendingen).

 

Utskrift

Web Analytics