Drikk mer Vann!

Norsk Vann berømmer Ernæringsrådet, som har foreslått "vann anbefales som drikke" som nytt kostråd til den norske befolkning. I en uttalelse til kostråd-forslagene tar Norsk Vann opp behovet for mer kunnskap om vannets helsemessige og ernæringsmessige betydning.

Ernæringsrådet har hatt på høring forslag til nye kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge.

Ett av de foreslåtte tretten kostrådene er at "vann anbefales som drikke" for å dekke mesteparten av kroppens væskebehov. I rapporten er det redegjort nærmere for vannets betydning for kroppens funksjoner. Det er videre drøftet sammenheng mellom vanninntak og helse. Det er også gitt noen synspunkter på hva som kan være riktig vanninntak i befolkningen.

Norsk Vann har arbeidet gjennom flere år med å få oppmerksomhet i Norge om vannets helsemessige og ernæringsmessige betydning. Vi er glad for at vann nå er behandlet på linje med andre næringsmidler i den nye rapporten. Det er sannsynligvis store fordeler å høste av et mer optimalt vanninntak i den norske befolkning, både samfunnsøkonomisk og i forhold til den enkeltes helse og velvære. Det er videre få helsefremmende tiltak som vil kunne oppvise en bedre kost-nytte faktor enn tiltak for å få innbyggerne til å drikke nok vann.

Norsk Vann gir sin fulle støtte til det nye kostrådet om vann, men tar i høringsuttalelsen opp behovet for mer kunnskap om sammenheng mellom vanninntak og helse, samt behovet for konkrete råd om daglig vannintak for ulike befolkningsgrupper i Norge.

Norsk Vanns uttalelse kan leses her: Norsk Vanns kommentarer (65,90 kB)

 

 

 

 

Utskrift

Web Analytics