Høringsuttalelse: Mindre endringer i gjødselvare-forskriften

Slamspredning web
 
Norsk Vann hilser velkommen de foreslåtte endringer som gjør det lettere å bruke avløpsslambasert gjødsel på en måte og til formål som skiller seg fra tradisjonell bruk i landbruket. 

Ved denne endringen innfris delvis bestillingen om å gjøre regelverket mer tilpasset den teknologiske utviklingen, og i større grad fremme innovasjon og utvikling av nye og bedre løsninger. 

Les høringsinnspillet her.

 

 

Utskrift

Web Analytics