Høringsuttalelse: Samordning av ledninger i grunnen

Kostnader

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Standard Norge på NS3070 Samordning av ledninger i grunnen, del 2 - kostnadsfordeling.

Vi mener at forslaget til standard om kostnadsfordeling er godt gjennomarbeidet og vil bidra til bedre samordning av ledninger i grunnen.

Les høringsuttalelsen her.

Utskrift

Web Analytics