Høringsuttalelse: Nasjonale sjekklister for byggesak

DiBk logo rgb stor

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sitt forslag til nasjonale sjekklister for byggesak.

Formålet med sjekklistene er å:
  • Bidra til mer ensartet saksbehandling
  • Skape trygghet i saksbehandlingen
  • Legge til rette for strukturerte, maskinlesbare sjekklister
  • Etablere ett felles sted for oppdatering av endringer

Sjekklistene skal legges på Fellestjenester Bygg som er DiBK sin nye plattform på Altinn for maskinlesbar informasjon, og skal kunne hentes opp både av ulike saksbehandlingssystem og søknadssystem. I tillegg vil utskriftsversjon publiseres på dibk.no.

Norsk Vann mener at sjekklisten vil være et nyttig verktøy for å sikre at viktige hensyn for vannforsyning og bortledning av avløpsvann, herunder overvann, blir ivaretatt i byggesakene. I høringsuttalelsen peker vi imidlertid på at sjekklistene bedre må sikre at det ikke gis tillatelse til bygge over eller i så nær avstand av vann- og avløpsledninger, slik at det blir vanskelig å reparere eller renovere ledningene som ligger i grunnen. 

Høringsuttalelsen kan leses i sin helhet her.

 

Utskrift

Web Analytics