Mange vanninnspill til Statsbudsjettet 2017

Vanninnspill Stortinget
 
Norsk Vann har deltatt i tre av Stortingets budsjetthøringer denne uken, for å synliggjøre viktige saker og behov for vannbransjen i Statsbudsjettet for 2017. 

Helse- og omsorgskomiteens høring 27. oktober av Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon:

  • Norsk Vanns hovedbudskap var: «Norsk Vann er glad for at forslaget til statsbudsjett inneholder øremerkede midler til et nettverk for kompetansestøtte til vannverk i krise, som nå er under etablering. For å innfri nasjonale mål på vannområdet er det også behov for statlig investeringsstøtte til et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur. På legemiddelområdet støtter Norsk Vann forslaget om en ny kampanje i 2017, for blant annet å stimulere til en forsvarlig håndtering av medisinrester fra helseinstitusjoner.»

  • Norsk Vanns skriftlige høringsinnspill kan lastes ned her

  • I den muntlige høringen deltok Toril Hofshagen. Opptaket kan spilles av fra Stortingets videoarkiv. Norsk Vanns innlegg er ca. kl. 45:30 inn i opptaket.
Energi- og miljøkomiteens høring 25. oktober av Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon:
  • Norsk Vanns hovedbudskap var: «Budsjettforslaget for Klima- og miljødepartementet er skuffende lesning. Norsk Vann ber komiteen sørge for nødvendig styrking av den statlige innsatsen innen helhetlig vannforvaltning og klimatilpasning, som begge er krevende nasjonale utfordringer – ikke minst for kommunene og vannbransjen som i stor grad har fått jobben med å løse de formidable utfordringene.»

  • Norsk Vanns skriftlige høringsinnspill kan lastes ned her. 

  • I den muntlige høringen deltok Toril Hofshagen og Elin Riise. Opptaket kan spilles av fra Stortingets videoarkiv. Norsk Vanns innlegg er ca. kl. 29:00 inn i opptaket.
Kirke-, undervisning- og forskningskomiteens høring 25. oktober av Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon:
  • Norsk Vanns hovedbudskap var: «Utdannings- og forskningspolitikken er viktig for at Norge skal kunne få løst de store utfordringene på vannområdet nasjonalt og også kunne lykkes på det globale markedet. Det er  behov for statlig investeringsstøtte til et «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur» ved NMBU, samt tilstrekkelig satsing på Norsk klimaservicesenter. Det er også viktig at «stykkprisen» for utstyrskrevende vanningeniørutdanning heves og gir et reelt incitament til et tilfredsstillende utdanningstilbud på området.»

  • Norsk Vanns skriftlige høringsinnspill kan lastes ned her.

  • I den muntlige høringen deltok Yngve Wold. Opptaket kan spilles av fra Stortingets videoarkiv. Norsk Vanns innlegg er ca. kl. 1:34:00 inn i opptaket.
 

Utskrift

Web Analytics