Høringsuttalelse: Kommunal regnskapsstandard nr. 4

penger

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til endringer i kommunal regnskapsstandard nr. 4 til Foreningen for god kommunal regnskapsskikk.

Vi viser til tidligere innspill til foreløpig kommunal regnskapsstandard nr. 4. 

Norsk Vann kan ikke se at det er gjort endringer som tilsier at kommunene ikke kan fortsette å praktisere en modell for driftsfinansiering av fornying. Dette mener vi er bra. Det at planmessig rehabilitering/utskifting av ledningsnett kan ansees som påkostning, innebærer at det ikke må ansees som en påkostning. Kommunenes skjønn må gjelde, avhengig av hva som er mulig og mest kostnadseffektiv finansieringsmåte for den enkelte kommune.

Norsk Vann har for øvrig ett par innspill til forbedringer av standarden. 

Her kan du lese hele høringsuttalelsen.

Norsk Vann gav også innspill ved forrige revidering i 2009.

Utskrift

Web Analytics