Digital sårbarhet—sikkert samfunn

hacking

Norsk Vann mener i sin høringsuttalelse vedr NOU 2015:13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn at man peker på sentrale utfordringer for sikkerheten i norsk vannforsyning. 
 
Utvalgets forslag til tiltak for økt IKT-sikkerhet i vannforsyningen bør snarest følges opp av myndighetene, i nær dialog med vannbransjen og Norsk Vann.
 
Vannbransjen er helt avhengig av IKT-systemer og IKT-tjenester for å kunne levere gode vannforsyningstjenester til innbyggere og næringsliv. Svikt i IKS-systemene vil medføre svikt i vannforsyningen eller avløpshåndteringen i større eller mindre grad. 
 
Norsk Vann vil berømme utvalget for et godt og grundig arbeid. Beskrivelsen av tilstanden i vannbransjen er god, problemstillingene er relevante, og det foreslås konkrete tiltak. 
 
Norsk Vanns høringsuttalelse kan leses her.
 

Utskrift

Web Analytics