Støtter forslag om innføring av praksisbrev

kunnskapsdepartementet logo

Norsk Vann støtter i sin høringsuttalelse forslag om innføring av praksisbrev i tilknytning til videregående opplæring innen yrkesfag.

Kunnskapsdepartementet foreslår i et høringsutkast en endring i Opplæringsloven ved at det innføres en ordning med praksisbrev i alle fylker. Praksisbrev innebærer at ungdom under videregående opplæring skal tilbys et studieopplegg der teori kombineres med praksis ved bedrift, uten de samme krav til teori og praksis som gjelder for dagens fag- og svennebrev. I følge høringsutkastet skal alle fylkeskommuner ha plikt til å tilby minst ett studieopplegg for praksisbrevordningen.  
 
Norsk Vann mener at innføring av ordning med praksisbrev i den videregående opplæringen kan bidra til å rekruttere ungdom til fagrettede stillinger i vannbransjen, det vil si som 
teknisk personell for drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og transportsystemer for vann og avløp. Dersom det skal utvikles fag- eller læreplaner for dette tilbudet, må vannbransjen gis anledning til å delta aktivt i dette med innspill for å sikre kvalitet og relevant sammenheng mellom teoretisk grunnlag og praksis som skal føre fram til praksisbrev. Norsk Vann har et kvalifiserende etterutdanningstilbud rettet mot teknisk driftspersonell ved vann- og avløpsanlegg, som eventuelt kan være en del av læreplan for et framtidig tilbud om praksisbrev.

Utskrift

Web Analytics